twitter

logo Amsterdam

speerpunten

Wat is het SPE?

Het Servicepunt Emancipatie (SPE) is het kennisknooppunt van het Amsterdamse vrouwenveld.

De vrouwenorganisaties hebben Amsterdamse vrouwen veel te bieden. Het SPE op haar beurt is er voor de vrouwenorganisaties. Dit doet zij door de eigen kracht van vrouwenorganisaties te versterken en te faciliteren, door middel van het verzamelen en verspreiden van kennis over de actuele emancipatiethema’s, door het aan elkaar verbinden van initiatieven en mensen en door het vergroten van de impact van de vrouwenorganisaties op de emancipatie en participatie van Amsterdamse vrouwen.

AMSTERDAMSE VROUWENAGENDA

Er bestaan veel verschillen tussen vrouwen en meisjes in Amsterdam wat betreft hun kansen en mogelijkheden, weerbaarheid, zelfbeschikking, economische zelfstandigheid en gezondheid. De meer dan 100 vrouwenorganisaties die onze stad rijk is, leveren een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en meisjes. Het SPE deed in 2014 een veldonderzoek naar de actuele situatie van vrouwen in Amsterdam. De Amsterdamse Vrouwenagenda is hiervan het resultaat.

De Amsterdamse Vrouwenagenda is hier te downloaden.

 

Lees meer...

 

Nieuws uit het veld

Uitslag beslisbijeenkomst 'Economische Zelfstandigheid'

05 oktober 2015

Op vrijdag 02 oktober vond de beslisbijeenkomst plaats van de speerpuntronde ‘’Economische Zelfstandigheid". Tien organisaties hadden een project ingediend. Op de beslisbijeenkomst hebben zij hun project gepresenteerd. Het was een inspirerende middag waarop nieuwe samenwerkingsverbanden zijn gevonden en inspirerende ideeën werden uitgewisseld. De projecten van SOMVAO, Buurvrouwennetwerk Gaasperdam Iftin en Stichting Synchroon Plus Int zijn gehonoreerd. Zij zullen de komende tijd hun ideeën in de praktijk gaan brengen, waarvan wij op de website verslag zullen doen.

 

Netwerkbijeenkomst 'Armoede in Amsterdam'

24 september 2015

Op vrijdag 18 september vond de netwerkbijeenkomst ‘Armoede in Amsterdam' van het Servicepunt Emancipatie (SPE) plaats in de Cliffordstudio in Amsterdam West. Armoede is van grote invloed op het dagelijks leven van veel vrouwen, maar er wordt weinig over gesproken.

De centrale vraag van deze dag was: “hoe kunnen vrouwenorganisaties omgaan met armoede bij hun achterban en welke middelen kunnen zij hierbij inzetten?” De dag werd voorgezeten door Maryam El Rahmouni van het SPE. Hieke Zevering en Femke de Gruijter gingen in op de mogelijkheden en voorzieningen die de Gemeente Amsterdam aanbiedt voor mensen met een laag inkomen. Deze informatie is terug te vinden op de website. https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-laag-inkomen/

Lees meer...
 

-‘Mij krijg je niet meer uit de maatschappij’- Sophia A-Tjak

16 september 2015

Op vrijdag 11 september is het SPE op bezoek geweest bij Stichting Congada.

Er was een uitreiking voor de dames die mee hebben gedaan aan de Assertiviteit-training .

 

Lees meer...
 

Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog

16 september 2015

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

Zo wordt de kinderopvang voor een gezin, bijvoorbeeld een politieagent die voltijd werkt en een verpleegkundige die drie dagen in de week werkt, ruim honderd euro per maand goedkoper. Dat geldt als zij twee kinderen hebben die drie hele dagen naar de opvang gaan. Als kinderen twee dagen naar de opvang gaan, betalen de ouders zeventig euro per maand minder. Hetzelfde gezin dat alleen gebruikt maakt van drie dagen BSO betaalt ruim vijftig euro minder. Voor ouders met een laag inkomen geldt dat de overheid maximaal 94 procent van de kosten van de kinderopvang vergoedt.

Lees meer...