HET SPE IN BEELD: MEIKE VAN DER LIPPE – OPRICHTER STICHTING INCLUSIEF

Wie zijn de vrouwen van het Servicepunt Emancipatie? En waar zetten zij zich voor in? Het SPE zet met vier krachtige voorvrouwen het Amsterdamse netwerk van vrouwenorganisaties in de spotlight. Lees hier het verhaal van Meike.

‘Begin bij jezelf.’

Meike wil met haar Stichting Inclusief via educatieve en journalistieke projecten verschillende doelgroepen empoweren. Er was veel behoefte aan een empowermentproject waar heel concreet wordt gewerkt aan een eindproduct. Tijdens het tijdschriftenproject kruipen deelnemers in de rol van journalist. Ze leren vaardigheden zoals schrijven of vormgeven, vergroten hun zelfvertrouwen en kunnen daarmee hun eigen sociale positie verbeteren.

‘Wij zetten ons in voor meer diversiteit in de media.’

Meike vertelt over het project: “We zien dat veel groepen ondervertegenwoordigd zijn in de media. Door deze onderbelichting kan er een ongenuanceerd beeld ontstaan over deze groepen. Stichting Inclusief speelt hierop in door een bijdrage te leveren aan meer diversiteit in het medialandschap.” Tijdens de eerste projecten waren deelnemers vooral migranten. Stichting Inclusief is zich later ook gaan richten op de transgendergemeenschap in Amsterdam en de rest van Nederland. In het tijdschrift staan artikelen met verhalen uit de transgendergemeenschap en wordt door veel mensen gelezen, ook buiten de gemeenschap. Het is een hele directe manier om invloed uit te oefenen als persoon en daarmee ook jezelf verder te helpen.

Het Trans Magazine, dat gemaakt wordt door transgenders, is op dit moment een project binnen de stichting. Meike hoopt in de toekomst dat dit een op zichzelf staand project kan worden.

Meike vindt dat Inclusief media nu nog niet zichtbaar genoeg is. Er ligt door de projecten meer nadruk op het empoweren van mensen en minder op het vormgeven van een professioneel mediakanaal. Toch ligt er genoeg materiaal en is er voldoende voorwerk gedaan om hier stappen in te zetten. Meike: “Het zou mooi zijn als in de toekomst content wordt gemaakt door een diverse groep aan mensen, waardoor Stichting Inclusief zich kan onderscheiden op het gebied van diversiteit. Ik doe dan ook een oproep aan mensen die zich kunnen vinden in de missie en visie van de Stichting en zich willen inzetten voor de doelgroep.”