Het Servicepunt Emancipatie (SPE) is het kennisknooppunt voor emancipatie-organisaties in Amsterdam. Wij worden gefinancierd door de gemeente Amsterdam en ondersteunen het netwerk van vrouwenorganisaties en andere organisaties die zich inzetten voor de versterking van vrouwen en meisjes in de stad. Daar horen ook organisaties bij die aan mannenemancipatie werken, bijvoorbeeld zodat mannen onbetaalde zorgtaken beter delen met hun vrouwelijke partners.

De Amsterdamse emancipatie-organisaties hebben de stad veel te bieden. Het SPE als stedelijke verbinder, platform en expertisecentrum is er op haar beurt voor deze organisaties. Dit doet zij door hun eigen kracht te versterken met bijvoorbeeld advies, netwerkbijeenkomsten, en met financiële ondersteuning voor kleinschalige emancipatie-initiatieven die aansluiten bij de speerpunten van het emancipatiebeleid van de gemeente. Kortom, door (vrouwen)organisaties op allerlei manieren te ondersteunen, helpt het SPE vrouwen sterker te staan.