Het Servicepunt Emancipatie is het kennisknooppunt voor emancipatie-organisaties in Amsterdam. Als netwerk verbinden wij (vrouwen)organisaties voor emancipatie, participatie, jeugd, zorg, welzijn en kennis die zich inzetten voor de positie van vrouwen, mannen en jongeren.

Vrouwenorganisaties in Amsterdam hebben Amsterdamse vrouwen veel te bieden. Het SPE als onafhankelijk, stedelijk expertisecentrum is er op haar beurt voor de vrouwenorganisaties. Dit doet zij door de eigen kracht van vrouwenorganisaties financieel en organisatorisch te versterken en te faciliteren, door het verzamelen en verspreiden van kennis over actuele emancipatiethema’s en door initiatieven en mensen aan elkaar te verbinden in bijeenkomsten. Kortom, door (vrouwen)organisaties op allerlei manieren te ondersteunen, helpt het SPE de inzet en impact op de emancipatie en participatie van Amsterdamse vrouwen te vergroten.