Het Servicepunt Emancipatie (SPE) is het kennisknooppunt voor emancipatie-organisaties in Amsterdam. Het SPE is een zelfstandig werkend platform, gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Wij ondersteunen het netwerk van vrouwenorganisaties en andere organisaties die zich inzetten voor de versterking van vrouwen en meisjes in de stad. Daar horen ook organisaties bij die aan mannenemancipatie werken, bijvoorbeeld zodat mannen onbetaalde zorgtaken beter delen met hun vrouwelijke partners. Maar de meeste emancipatie-organisaties in Amsterdam zijn vrouwenorganisaties.

De Amsterdamse emancipatie-organisaties hebben de stad veel te bieden. Het SPE als stedelijke verbinder en expertisecentrum is er op haar beurt voor deze organisaties. Dit doet zij door hun eigen kracht te versterken met bijvoorbeeld advies, netwerkbijeenkomsten, en met financiële ondersteuning voor kleinschalige emancipatie-initiatieven die aansluiten bij de speerpunten van het emancipatiebeleid van de gemeente. Kortom, door (vrouwen)organisaties op allerlei manieren te ondersteunen, helpt het SPE de emancipatie en participatie van Amsterdamse vrouwen te vergroten.