Dit speerpunt richt zich op Arbeid en Zorg van Amsterdamse vrouwen. Veel Amsterdamse vrouwen zijn economisch niet zelfstandig. Dit betekent dat zij zonder hulp van familie, partner of de gemeente niet voldoende geld hebben om vaste lasten zoals huur en zorgverzekering te betalen.

Ongeveer 48% van de Amsterdamse vrouwen is niet economisch zelfstandig. Dit betekent dat zij een inkomen hebben dat lager is dan het minimumloon en zonder hulp van familie, partner of de overheid niet rond zouden kunnen komen. Dit kunnen vrouwen zonder opleiding zijn, maar ook vrouwen met opleiding kunnen niet economisch zelfstandig zijn. Uit onderzoek blijkt dat veelal vrouwen die minder goed de Nederlandse taal beheersen en tienermoeders eerder tot de groep behoren die niet economisch zelfstandig is. Deze vrouwen zijn dus niet economisch zelfstandig, maar dat betekent niet dat ze niet werken. Vrouwen nemen vaak naast (deeltijd) betaald werk ook onbetaalde zorgtaken op zich, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of zorg voor het gezin. Doordat deze vrouwen niet economisch zelfstandig zijn, zijn ze kwetsbaar. Zeker wanneer hun gezinssituatie verandert na bijvoorbeeld een scheiding, werkeloosheid of overlijden van hun partner.

Binnen dit speerpunt is het mogelijk om budget aan te vragen voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de economische zelfstandigheid van vrouwen in Amsterdam en voor een betere verdeling tussen betaald en onbetaald werk. Een project kan bijvoorbeeld bestaan uit het voorbereiden op werk door empowerment en het verbeteren van (taal)vaardigheden. Het kan vrouwen stimuleren na te denken over de verdeling tussen betaald en onbetaald werk door de risico’s te bespreken van een verdeling die voor financiële afhankelijkheid zorgt. En het kan vrouwen begeleiden bij het nemen van stappen richting (deeltijd) dienstverband en ondernemerschap.

Aanvragen moeten voldoen aan onze criteria, lees deze goed door voor je aan de slag gaat. Voldoet het plan aan de criteria? Volg dan het stappenplan en dien een aanvraag in door een ingevuld aanvraagformulier te mailen naarinfo@spe-amsterdam.nl. Gebruik de basishandleiding budget uit het speerpuntbudget aanvragen ter ondersteuning.