De emancipatie van vrouwen is niet enkel een vrouwenzaak, mannen en jongens hebben hier een belangrijke rol in. Dit kan door zelf een andere positie in te (durven) nemen in het gezin, op de werkvloer, op straat of in de klas.

Tradities, stereotype ideeën over man-vrouw rollen en sociale druk kunnen ervoor zorgen dat meisjes en vrouwen niet de keuzes kunnen maken die ze zouden willen maken.
Daarom steunt het SPE ook initiatieven voor en door mannen die bijdragen aan de emancipatie van meisjes en vrouwen in Amsterdam. Dit kan gaan om projecten waarbij (door mannelijke rolmodellen) gesprekken met vaders, jongens en/of mannen worden aangegaan. Mogelijke thema’s zijn de taakverdeling in het gezin, grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en taboes die de emancipatie van meisjes en vrouwen in de weg zitten.

Organisaties die zich richten op de emancipatie van jongens & mannen kunnen via het SPE worden gefinancierd. Projecten kunnen zich onder andere richten op mannen, jongens en vaders. Het SPE stimuleert het betrekken van vrouwen bij deze projecten!

Aanvragen moeten voldoen aan onze criteria, lees deze goed door voor je aan de slag gaat. Voldoet het plan aan de criteria? Volg dan het stappenplan en dien een aanvraag in door een ingevuld aanvraagformulier te mailen naarinfo@spe-amsterdam.nl. Gebruik de basishandleiding budget uit het speerpuntbudget aanvragen ter ondersteuning.