HET SPE IN BEELD: CAMELIA CONTRERAS – COÖRDINATOR BIJ STICHTING MAMMA ROSA

Wie zijn de vrouwen van het Servicepunt Emancipatie? En waar zetten zij zich voor in? Het SPE zet met vier krachtige voorvrouwen het Amsterdamse netwerk van vrouwenorganisaties in de spotlight. Lees hier het verhaal van Camelia.

Stichting Mamma Rosa zet zich al jaren in voor het bespreekbaar maken van borstkanker onder migrantenvrouwen. Sinds 2012 is de stichting actief in Amsterdam. Het praten over borstkanker is voor veel vrouwen een taboe. Voorlichting en het bespreekbaar maken van het onderwerp zijn dan ook erg belangrijk. Borstkanker is niet te voorkomen, maar de risicofactoren kunnen wel verkleind worden. Als vrouwen weten hoe ze borstkanker kunnen herkennen en waar ze terecht kunnen voor hulp, is het mogelijk om op tijd actie te nemen. De overlevingskansen zijn dan groter, net als de kans op een minder agressieve, ingrijpende behandeling.

 ‘Met mijn eigen verhaal wil ik anderen voorlichten.’

Camelia was in 2013 onder behandeling voor borstkanker toen zij op een poster in het ziekenhuis stuitte. Op dat moment stond haar hele leven op zijn kop en was ze alles aan het herevalueren. “Op zulke momenten ga je alles analyseren. Welke dingen kosten mij energie en van welke dingen krijg ik juist energie?” zegt zij hierover. Toen zij een poster van Mamma Rosa zag hangen besluit Camelia haar verhaal met anderen te delen in de hoop dat zij als vrijwilliger vrouwen op tijd kan waarschuwen. “Het is belangrijk dat je je eigen lichaam goed kent, goed voor jezelf zorgt en op tijd aan de bel trekt.”

Camelia schetst een bekend beeld: Vrouwen zetten zichzelf vaak niet op de eerste plaats. Veel tijd gaat naar de zorg van het gezin. Zij vergeten soms zichzelf en riskeren daarmee hun gezondheid. Door te praten over haar behandeling, kan Camelia haar ervaringen een plaats geven. Via het lotgenotenprogramma komt zij in aanraking met vrouwen die aan het begin van hun behandeling staan en hulp kunnen gebruiken. Inmiddels is zij ook coördinator bij Mamma Rosa.

‘Amsterdam heeft een zeer diverse gemeenschap, rijk aan culturen en talenten. Het is mijn droom dat vrouwen in Amsterdam kunnen opbloeien, hun eigen plek kunnen opeisen en in hun eigen kracht kunnen staan.’