Toekenning budget Zelfbewust opgroeien

Tijdens de eerste beslisronde van 2017 op 24 maart hebben de volgende vier organisaties van de Gemeente Amsterdam budget toegekend gekregen om hun projecten voor het speerpunt ‘Zelfbewust Opgroeien’ uit te voeren:

Prachtvrouw Coaching: Mijn cultuur, mijn verhaal

Stichting Aknarij: Sterke meiden Plus

Stichting Iftin:Opvoeden in een nieuw land

Stichting Nisa for Nisa: Mijn identiteit 

Zij voeren hun project uit in de periode april 2017 – december 2017.

Toekenning budget Zelfbeschikking

Tijdens de tweede beslisronde van 2017 op 19 mei hebben de volgende zes organisaties van de Gemeente Amsterdam budget toegekend gekregen om hun projecten voor het speerpunt ‘Zelfbeschikking’ uit te voeren:

Femmes for Freedom: Vrijwilligers trainen m.b.t. huwelijksdwang

Platform ZijN: Ik, jij en wij

Stichting Aknarij: Zwijgende moeders

Stichting Congada: IK MAG ER ZIJN!

Stichting Home Empowerment: Stap vooruit naar vrijheid

Vereniging Aaneen: De Koningin van Paramaribo

Zij voeren hun project uit in de periode juni 2017 – februari 2018.

Toekenning budget Seksuele diversiteit

Tijdens de derde beslisronde van 2017 op 22 september hebben de volgende drie organisaties van de Gemeente Amsterdam budget toegekend gekregen om hun projecten voor het speerpunt ‘Seksuele diversiteit’ uit te voeren:

Stichting Aminah: Wie is mijn virtuele kind: het gedrag van kinderen online

Proud, belangenvereniging voor en door sekswerkers:  Transpersonen sekswerk outreach project

Stichting Inclusief: TRANS magazine

Zij voeren hun project uit in de periode Oktober 2017 – Juni 2018.

Toekenning budget Economische Zelfstandigheid

Tijdens de vierde beslisronde van 2017 op 3 november hebben de volgende vijf organisaties van de Gemeente Amsterdam budget toegekend gekregen om hun projecten voor het speerpunt ‘Economische Zelfstandigheid’ uit te voeren:

Stichting Congada: Ondernemen met een chronische aandoening

Kinderen van Amsterdam Oost: Mom entrepeneurs

Stichting KON: Versterking Eritrese statushouders

Stichting Papiapodia: Theater maakt werk

Stichting Synchroon Plus: Boullion

Zij voeren hun project uit in de periode van december 2017 – augustus 2018

Toekenning budget Mannen

Tijdens de vijfde beslisronde van 2017 op 8 december hebben de volgende vier organisaties van de Gemeente Amsterdam budget toegekend gekregen om hun projecten voor het speerpunt ‘Seksuele diversiteit’ uit te voeren:

Emancipater: Imagine

Stichting Ouders en Ouderenbelang: Bewust zijn van het belang van vaderschap

Stichting San: Ma, waar is 

Newest Art Organization: As we are and develop

Zij voeren hun project uit in de periode van januari 2018 – september 2018