Speerpuntbezoek Trans Magazine – Seksuele en genderdiversiteit 2023 

Binnen het speerpunt Seksuele en genderdiversiteit 2023 heeft Stichting Trans Magazine het project ‘Trans Magazine’ uitgevoerd. Tijdens dit project zetten transpersonen een magazine op voor transpersonen. De bijeenkomsten zijn een veilige haven voor transpersonen waar zij leren ruimte innemen, hun talenten delen, samenwerken en journalistieke vaardigheden opdoen. Op 15 december ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project, de lancering van het printmagazine.  

Tijdens een panelgesprek wordt bewustzijn vergroot door de makers te empoweren om openlijk en veilig te praten over hun persoonlijke ervaringen. Hier bespreken een aantal van de redacteurs en schrijvers het proces van de afgelopen maanden en kunnen de lezers vragen stellen aan de makers over de inhoud en het thema van het magazine. Hiermee wordt bijgedragen aan een grotere bewustwording van de transgender gemeenschap. Een aspect wat naar voren komt is het gebrek aan gelaagdheid in de media wanneer er over transpersonen gesproken wordt. De focus ligt op trans zijn in plaats van alle andere talenten of karaktereigenschappen die een persoon heeft. Tijdens de dialoog blijkt dat het magazine veel positieve reacties heeft ontvangen. Veel mensen raakten geïnspireerd en wilden zich aanmelden om ook aan het magazine te werken.  

Na afloop gaan de aanwezigen met een hernieuwd inzicht in de geleefde ervaring van de trans gemeenschap naar huis. Met deze bijeenkomst zorgt Stichting Trans Magazine voor het empoweren van de trans gemeenschap en hun mate van zelfacceptatie vergroten. Ten slotte dragen ze bij aan een meer gelaagde representatie.