Binnen het speerpunt Jongens en mannenemancipatie 2022 heeft Stichting Pamir het project ‘Opvoeding doe je samen’ uitgevoerd. Met dit project heeft Stichting Pamir als doel Afghaanse mannen een actievere rol te laten spelen in de opvoeding van hun kinderen en huishoudelijke taken. Door middel van dialogen en trainingen reflecteren ze op hun rol binnen het gezin en krijgen ze communicatietechnieken mee om thuis in gesprek te gaan over de rolverdeling van hun kinderen en partners. Op 29 november ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project. De bijeenkomst stond in het teken bewustwording van de man/vrouw verhoudingen en de rol van de vader in het opvoeden.   

De bijeenkomst begint met een dialoog over de rol van jongens en mannen in het gezin. De mannen delen persoonlijke ervaringen over hun rol als partner. Ze reflecteren over hun positie in het gezin en hun verantwoordelijkheden. Tijdens het gesprek blijkt dat er veel overeenkomsten zijn in de thuissituaties. Naast dat ze hun rol binnen het gezin bespreken kijken ze ook naar de grotere patronen in de gemeenschap, en hoe zij deze kunnen verbreken. Zo merken ze op dat er nog een groot taboe ligt op het bespreekbaar maken van zorg- en werktaken binnen het gezin en de gemeenschap. Daarnaast kaarten de mannen aan dat de problemen thuis vaak verergeren als ze ondersteuning vragen van formele organisaties, omdat deze instanties geen cultureel sensitieve hulp bieden. Door de veilige omgeving die Stichting Pamir creëert ervaren de aanwezige mannen een veilige plek om deze gevoelige onderwerpen in de sessie bespreekbaar te maken. Dit draagt bij aan de emancipatie van vrouwen doordat het mannen bewust maakt van het effect dat hun gedrag heeft op vrouwen. 

Aan het einde van de training geeft de trainer inzichten en handvatten mee aan de mannen om hun actieve rol in het gezin te stimuleren. Zo leren ze om meer onderling contact op te zoeken met hun partner en om beter naar elkaar te luisteren. 

Na afloop gaan de mannen met nieuwe inzichten over hun rol als partner en vader naar huis. Met deze bijeenkomst zorgt Stichting Pamir voor het verbeteren van de positie van de vrouw en dochters in het gezin, door mannen in gesprek te laten gaan over hun rol als vader en partner in het gezin, en hun te stimuleren om een actieve rol te hebben in de opvoeding en het faciliteren van gezinscommunicatie.