HET SPE IN BEELD: YVETTE ALBERTZOON – OPRICHTER PARTICIPATIETEAM ZUIDOOST 

Wie zijn de vrouwen van het Servicepunt Emancipatie? En waar zetten zij zich voor in? Het SPE zet met vier krachtige voorvrouwen het Amsterdamse netwerk van vrouwenorganisaties in de spotlight. Lees hier het verhaal van Yvette.

 

Yvette is werkzaam als manager van een vrouwencentrum, als zij besluit Participatieteam Zuidoost op te richten. Wat begon als een initiatief voor vrouwen, is uitgegroeid tot een organisatie die zich inzet voor verschillende doelen en doelgroepen in Amsterdam Zuidoost. Yvette zag dat er te weinig verbinding bestond tussen vrouwenorganisaties en de gemeente. Via het Participatieteam probeerde ze vrouwenorganisaties en hun achterban te empoweren, zodat ze niet afhankelijk zijn van een ander maar hun emancipatieproces in eigen hand kunnen nemen. De laatste jaren zet Participatieteam Zuidoost zich steeds meer in voor vrouwen die hun baan zijn kwijtgeraakt. De focus is komen te liggen op een oudere doelgroep, waarvoor activiteiten worden georganiseerd om eenzaamheid te verminderen.

‘Met onze projecten empoweren wij vrouwen en helpen we hen om meer te participeren.’

Yvette hoopt dat vrouwen zich veiliger gaan voelen op straat, maar nog belangrijker in hun eigen huis. Als veiligheid een garantie wordt, kunnen vrouwen verder denken dan de basisbehoeften.

Ook maakt zij zich hard voor meer vrouwen aan de top en het bespreekbaar maken en doorbreken van rolpatronen thuis, zodat dit mogelijk wordt: “Vrouwen verrichten nog steeds meer werk in het huishouden dan hun partner en combineren dit vaak met een baan. We zien ook dat meer vrouwen mantelzorger zijn dan mannen. Als vrouwen meer thuis werken, betekent dit in de praktijk dat vrouwen minder dagen kunnen werken door de zorg voor een ander. Doordat zorgtaken steeds vaker worden overgelaten aan informele organisaties, zal de druk op vrouwen alleen maar toenemen. Als we willen dat vrouwen gaan participeren en meer gaan werken, moeten we hier iets aan doen.”