Op 6 december organiseerde het SPE een kennissessie over afhankelijk verblijfsrecht en de rol van zelforganisaties. De sessie staat geheel in het teken van de rechtspositie van de vrouw. Vrouwen met afhankelijk verblijfsrecht hebben namelijk te maken met complexe uitdagingen, zoals beperkte toegang tot sociale voorzieningen en angst voor uitzetting bij relatieproblemen.  

SPE vangt regelmatig signalen op vanuit organisaties dat veel vrouwen bij hun aankloppen met problemen rondom het afhankelijk verblijfsrecht. Ze geven aan dat zij handvatten en kennis missen om vrouwen hierin te ondersteunen.  Daarnaast zien ze dat het vermogen van deze vrouwen om zichzelf te beschermen en hun rechten uit te oefenen vaak ernstig onder druk staat. De organisaties willen graag ondersteuning bieden aan vrouwen die te maken hebben met afhankelijke verblijfsrecht om hen uit kwetsbare en gevaarlijke situaties te halen.  

De bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: kennisdeling, het bespreken van casussen en het delen van interventiemethodes. Petra Snelders van Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht geeft de eerste workshop. Dit platform zet zich in voor een verblijfsvergunning voor huwelijksmigranten die hun recht op zelfbeschikking en gelijkheid waarborgt. De sessie begint met een kennismaking waarop er duidelijk naar voren komt waarom de zelforganisaties deelnemen.  

“Het is zo fijn dat deze sessie werd gehouden, het was echt nodig om hierover in gesprek te gaan met andere organisaties. Door deze sessie weet ik beter wat ik kan doen.” – Deelnemer ontwikkelsessie 

Petra start met het toelichten van de basis richtlijnen die belangrijk zijn voor het signaleren van afhankelijk verblijfsrecht en het doorverwijzen van vrouwen naar formele instanties. De deelnemers worden geadviseerd om contact op te nemen met een advocaat wanneer er legale stappen ondernomen moeten worden. Zij zijn namelijk op de hoogte van uitzonderingsregelingen als de Chavez regeling. Dit houdt in dat je een verblijfsvergunning kan aanvragen als ouder/verzorger van een minderjarig Nederlands kind dat al woonachtig is in Nederland of bij de ouder in Nederland woont. Aan het einde worden er op een interactieve manier een aantal casussen besproken. Door in gesprek te gaan over de casussen leren de deelnemers signalen herkennen van situaties waarin de vrouw afhankelijk is van het verblijfsrecht van haar partner. Ook leren de organisaties over de vervolgstappen die zij kunnen nemen.  

Tijdens de tweede workshop deelt Miemoent el Fakih van Nisa for Nisa voorbeelden, ervaringen en geleerde lessen uit eigen praktijk. Nisa for Nisa houdt zich veel bezig met vrouwen die te maken hebben met afhankelijk verblijfsrecht en is kartrekker van een netwerk van organisaties die zich inzetten voor deze vrouwen in Amsterdam Nieuw-West. Miemoent vertelt het belang van doorvragen bij subtiele signalen van vrouwen in een afhankelijke verblijfspositie. Daarnaast vertelt zij over haar succesverhalen die tot stand zijn gekomen doordat ze korte lijnen hield met formele organisaties. Sommige zelforganisaties gaven aan dat zij de samenwerking met formele instanties nog wel lastig vinden, omdat ze zich niet serieus genomen voelen. Miemoent vertelt dan ook dat het aanhouden van die korte lijnen zorgt voor een betere samenwerking. Daarnaast benadrukt en stimuleert ze dan ook de samenwerkingen van informele vrouwenorganisaties onderling zodat iedereen hiervan kan profiteren. Tot slot wordt er in een interactieve dialoog, aan de hand van concrete voorbeelden vanuit de organisaties, besproken hoe je op verschillende manieren hulp kan bieden. In het laatste onderdeel van de sessie behandelen de deelnemers praktische vraagstukken om samenwerken met andere organisaties en formele instanties te bevorderen. Tijdens dit gedeelte hebben de deelnemers ruimte om signalen uit te wisselen en is er een kans om eventuele samenwerkingen tot stand te brengen. 

Tijdens de kennissessie hebben de organisaties handvatten gekregen om tekenen van afhankelijk verblijfsrecht te kunnen signaleren en hebben ze meer geleerd over de rechten van deze vrouwen. De organisaties gingen niet alleen naar huis met kennis en vaardigheden die zij kunnen inzetten in hun werk maar ook met nieuwe contacten voor potentiële samenwerkingen.