Het speerpunt gericht op het tegengaan en voorkomen van Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld richt zich op de directe omgeving van meiden in Amsterdam. Meiden kunnen in kwetsbare situaties verkeren, waarbij ze hulp nodig hebben om weerbaarder te worden. Deze hulp kan nabij zijn, maar het is belangrijk te erkennen dat de directe omgeving niet altijd over de benodigde vaardigheden beschikt om effectieve ondersteuning te bieden. De nadruk van dit speerpunt ligt daarom op het ondersteunen van mensen en groepen uit de (directe) omgeving van meiden in een kwetsbare positie. Op deze manier zijn zij in beter staat om kwetsbare meiden te ondersteunen en eerder te signaleren. Dat draagt bij aan het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld. 

In de ideale wereld voelt iedereen in Amsterdam zich veilig: op straat, thuis, op school, werk, tijdens het uitgaan en online. In de realiteit komen seksuele intimidatie en seksueel geweld in onze stad veelvuldig voor. Vooral meiden en vrouwen hebben te maken met verschillende vormen van seksuele intimidatie en seksueel geweld. De persoonlijke gevolgen hiervan zijn vaak heftig. 

Het is ingewikkelde problematiek waarbij meespeelt dat veel zich onder de radar of online afspeelt. Daarnaast ervaren slachtoffers vaak schaamte, zien ze zichzelf niet als slachtoffer of zien daders zichzelf niet als dader. De omgeving van deze meiden speelt een belangrijke rol in het tegengaan en voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld door het onderwerp uit de taboesfeer te halen, (preventief) ondersteuning te bieden en beter en eerder te signaleren. 

Binnen het speerpunt gericht op het tegengaan en voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld kunnen projecten worden ingediend die zich specifiek richten op de directe omgeving van potentiële slachtoffers. Zoals familieleden (ouders, broers en zussen), gemeenschappen, en andere betrokkenen zoals sleutelpersonen.  

Projecten die in aanmerking komen voor budget kunnen zich bijvoorbeeld focussen op:  

  • Het doorbreken van het taboe: het op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken van onderwerpen die te maken hebben met seksuele intimidatie en seksueel geweld zoals:
    • Met jonge meiden en jongens het gesprek openen over grenzen en seksualiteit; 
    • Ouders en familieleden handvatten bieden om met hun dochters en zonen gesprekken te voeren over grenzen en seksualiteit; 
    • Het opleiden van (mannelijke) rolmodellen om seksuele intimidatie en seksueel geweld te voorkomen en tegen te gaan. 
  • Preventie en voorlichting: het vergroten van kennis en bewustzijn van onderwerpen die te maken hebben met seksuele intimidatie en of seksueel geweld.
  • Samenwerking vergroten: activiteiten die de lokale samenwerking tussen verschillende partijen in de stad op het thema seksuele intimidatie en seksueel geweld versterken. 

Organisaties moeten minstens drie bijeenkomsten (met minimaal 15 deelnemers uit de doelgroep van het project) organiseren. Daarnaast stimuleren we organisaties om out-of-the-box te denken qua activiteiten en waar het kan samen te werken met andere lokale organisaties en kennispartijen. Buiten de drie verplichte bijeenkomsten kan het budget bijvoorbeeld ingezet worden voor: het ontwikkelen van een campagne, opstellen van een trainingsmethode, aanbieden van nazorg in 1-op-1 begeleiding, etc.  

We roepen organisaties die nog niks op het thema van dit speerpunt doen op om zich aan te melden. Organisaties die wel actief zijn op dit thema vragen we om na te denken over het ontwikkelen van nieuw en extra aanbod op dit thema. Nieuwe samenwerkingen tussen zelforganisaties onderling of met formele partijen in de stad of kennisorganisaties wordt gestimuleerd.  

Let op: Voor dit speerpunt kan maximaal €7.000,- aangevraagd worden, dit is inclusief BTW. De aanvragen moeten voldoen aan de criteria. Aangezien het hier gaat om een eenmalig extra speerpunt met een groter aanvraagbudget en de mogelijkheid om je project in andere vormen uit te voeren zijn de criteria aangepast. Lees de criteria goed door voor je aan de slag gaat.  

Disclaimer: bij hoge aantallen aanvragen zullen wij van te voren een selectie maken in de aanvragen die doorgaan naar de beslisbijeenkomst. Hierbij houden we rekening met het waarborgen van de diversiteit van de aangevraagde projecten en spreiding van organisaties in de stad. 

Aanvragen moeten voldoen aan onze criteria, lees deze goed door voor je aan de slag gaat. Voldoet het plan aan de criteria? Volg dan het stappenplan en dien een aanvraag in door een ingevuld aanvraagformulier te mailen naar info@spe-amsterdam.nl. Gebruik de basishandleiding budget uit het speerpuntbudget aanvragen ter ondersteuning.