Nota Gendergelijkheid 2019 – 2022

Er is veel bereikt. Maar nog steeds zijn vrouwen minder vrij dan mannen en worden ze klein gehouden door een systeem dat niet op hen is ingericht. Om daarin verandering te brengen is het beleid Gendergelijkheid 2019-2022 vastgesteld: Rechten, Ruimte en Representatie.

Download de Nota Gendergelijkheid 2019 – 2022 (PDF)

Jaaroverzicht SPE 2018

Lees in het jaaroverzicht van 2018 hoe het SPE vrouwenorganisaties en emancipatie-initiatieven in Amsterdam heeft ondersteund. In het overzicht zijn de activiteiten die het SPE heeft georganiseerd, en de initiatieven die met behulp van het SPE speerpuntbudget zijn uitgevoerd, toegelicht. Ook de belangrijkste signalen die wij uit het veld hebben opgevangen zijn in het jaarverslag terug te lezen. 

Download het Jaaroverzicht 2018 (PDF)

Jaaroverzicht SPE 2019

Lees in het jaaroverzicht van 2019 hoe het SPE vrouwenorganisaties en emancipatie-initiatieven in Amsterdam heeft ondersteund. In het overzicht zijn de activiteiten die het SPE heeft georganiseerd, en de initiatieven die met behulp van het SPE speerpuntbudget zijn uitgevoerd, toegelicht. Ook de belangrijkste signalen die wij uit het veld hebben opgevangen zijn in het jaarverslag terug te lezen. 

Download het Jaaroverzicht 2019 (PDF)

Amsterdamse Vrouwenmonitor

In 2011 ontwikkelde het SPE op basis van gesprekken, expertbijeenkomsten en workshops met zo’n honderd vrouwenorganisaties de Amsterdamse Vrouwenmonitor (PDF). Daarin zijn de door hen meest genoemde obstakels voor Amsterdamse vrouwen verwoord, op de weg naar emancipatie.

Amsterdamse Vrouwenagenda

Er bestaan veel verschillen tussen vrouwen en meisjes in Amsterdam wat betreft hun kansen en mogelijkheden, weerbaarheid, zelfbeschikking, economische zelfstandigheid en gezondheid. De meer dan 100 vrouwenorganisaties die onze stad rijk is, leveren een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en meisjes. Het SPE deed in 2014 een veldonderzoek naar de actuele situatie van vrouwen in Amsterdam. De Amsterdamse Vrouwenagenda is hiervan het resultaat.

Download de Amsterdamse Vrouwenagenda (PDF)

SPE in de media

Gesprek met projectleider Naima Azough op Amsterdam FM 5 februari 2016

Op 7 oktober 2016 verscheen er in het Parool een artikel van SPE-medewerker Machteld Wiersma. Het artikel is een reactie op een voorstel om subsidie te ontzeggen aan vrijwilligersorganisaties zonder website. Lees of download Vrouwenorganisatie kan best zonder site.

Hinke en Lisa schreven over de mantelzorg: www.parool.nl/opinie/problemen-van-mantelzorgende-dochters-zijn-onderbelicht~a3751924/