Op vrijdag 16 september organiseerde het SPE de laatste ontwikkelsessie van dit jaar over subsidieaanvragen. Deze sessie vond plaats op de prachtige nieuwe locatie van Stichting Malak in Amsterdam noord. De organisaties gingen aan de slag met inhoudelijke vragen zoals: Hoe schrijf je een goede aanvraag voor jouw organisatie? En waar zijn fondsen naar op zoek? Maar ook praktische zaken kwamen aan bod zoals het oefenen met het schrijven van de kernboodschap en het wederzijds feedback geven aan elkaars organisaties.  

Met de start van een nieuw subsidiejaar krijgen wij van verschillende organisaties vragen rondom het aanvragen van subsidies en werven van fondsen. Vaak is het onduidelijk wat er nu precies gevraagd wordt van de organisaties en worden ze overweldigd door de veelvoud aan formulieren en vragen die ingevuld moeten worden. Hierdoor is het voor hen moeilijker om voet tussen de deur te krijgen bij een fondsen- of subsidieverstrekker, terwijl deze kleinere en meer lokale organisaties die financiële steun hard nodig hebben. 

Tijdens de eerste workshop gaat Emma van Toorn, adviseur bij Diversion, in op het belang van de kernboodschap van jouw organisatie en hoe je die kernboodschap samenstelt. Juist deze handvatten missen vaak om gedachten op orde te krijgen en een duidelijker beeld te creëren bij het schrijven van een aanvraag. Aan de hand van een stapsgewijze uitleg gaan de organisaties aan de slag met het opschrijven van hun kernboodschap. Belangrijke tips bij deze workshop zijn onder andere: 1) dat jouw eigen ervaring telt voor de geloofwaardigheid van je project (dus schrijf dit vooral op!). Een eigen ervaring kan bijvoorbeeld bestaan uit de belangrijke signalen die jij opvangt in de gemeenschap waarin jij betrokken bent. 2) Dat de vraag ‘wat gebeurt er als wij niks doen?’ het belang van jouw project naar voren brengt, en 3) dat het belangrijk is om te bedenken dat wat voor jou vanzelfsprekend is, niet zo is voor de mensen bij wie jij de aanvraag indient. Leg dus goed uit waar je het over hebt.  

De tweede workshop wordt gegeven door Marion Etman van Tawa Tawa, een bureau voor trainingen, project consultancy & fondsenwerving. Marion legt uit hoe subsidieaanvragen uit twee onderdelen bestaan: informatie over je eigen organisatie en informatie over je project. De deelnemers gaan vervolgens praktisch met elkaar aan de slag om deze onderdelen op papier te zetten. Informatie over de eigen organisatie bestaat uit de bestaansreden van jouw organisatie en welk probleem jouw organisatie wil aanpakken en oplossen. Informatie over het project moet vooral gaan over het doel van deze, de activiteiten die je wil gaan uitvoeren en de impact die het gaat hebben op de doelgroep. Een belangrijke tip hierbij is dat fondsen steeds vaker op zoek zijn naar de maatschappelijke impact, dus laat die goed naar voren komen. Denk bijvoorbeeld aan: wat voor positieve en langdurige invloed gaat jouw project hebben op de doelgroep/de gemeenschap/de samenleving. 

Al met al is het een zeer geslaagde bijeenkomst. De organisaties geven aan veel te hebben aan alle informatie en praktische oefeningen en ook vaker sessies te willen over dit onderwerp. Er komt ook netwerking tot stand: veel organisaties lopen tegen dezelfde problemen aan en willen samenwerken, zowel met elkaar als met formele partijen, om deze problematieken op de kaart te zetten. 

Wil jij zelf aan de slag met de tips van Marion Etman en Emma van Toorn? Bekijk de slides dan hier!

Handout ontwikkelsessie: