Binnen het speerpunt gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties heeft Stichting Home Empowerment (SHE) dit jaar een project over het opzetten van netwerken voor Turkse (verborgen) vrouwen in twee wijken in Nieuw-West. Het project heet Vrouwen vliegen uit. SHE is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld. Dit doen ze door vrouwen bij elkaar te brengen en in gesprek te gaan. Op woensdag 21 september waren het SPE en een medewerker van de gemeente Amsterdam hier op bezoek, bij een voorlichting die in het teken stond van het activeren van vrouwen en een netwerk vormen.  

Voorlichting
Tijdens de voorlichting gingen deelnemers aan de slag met het herkennen van signalen dat je te maken hebt met een verborgen vrouw en het belang van een netwerk. Dit werd gedaan door het delen van het persoonlijke verhaal van Sara waarin zij vertelt over haar ervaring als verborgen vrouw en de stappen die ze nam om hulp te krijgen. Een collega van Trias Pedagogica (expertisebureau op het gebied van vaderschap, opvoeden en interculturele pedagogiek) werd tevens geïntroduceerd. Zij gaat in de vervolgen bijeenkomsten aan de slag met opvoedvraagstukken.

Tijdens de voorlichting viel het op dat de vrouwen erg enthousiast waren om actief te worden en daardoor naar de mogelijkheden vroegen. Een geborgen vrouw die aanwezig was ging zich ook opgeven voor taalles. Daarnaast sprak het persoonlijke verhaal van Sara de vrouwen erg aan. Dit liet zien dat het van belang is dat de vrouwen elkaar weten te vinden en dus daarom deze bijeenkomst erg belangrijk was. 

Achtergrond project
Met het project hoopt SHE te bereiken dat vrouwen bewust worden over de stappen die zij kunnen zetten om hulp te krijgen en het belang van het hebben van een netwerk, en op deze manier het geweld in afhankelijkheidsrelatie te verminderen en te voorkomen.