Binnen het speerpunt Arbeid en Zorg heeft de Vereniging van Egyptische Organisaties in Nederland (VEON) dit jaar een project voor vrouwen die zelfstandig (willen) werken uitgevoerd: Na Regen Komt Zonneschijn. VEON wil graag deze vrouwen helpen en ondersteunen door middel van het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over financiering en financiële problematieken en hen ook cursus budget aan te bieden.  Op dinsdag 13 september was het SPE hier op bezoek, bij een bijeenkomst die in het teken stond van budgetbeheer en belastingen.  

Workshop
Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemers een presentatie van een vrijwilliger van Buurthuis Oost over hoe en waar je belastingen invult, waar je formulieren en informatie kan vinden, en hoe je kan budgetteren. Door middel van dialoog konden de deelnemers ook vragen stellen en ruimte creëren voor opmerkingen.  

Signalen
Wat vooral naar voren kwam bij de deelnemers is dat het hulpaanbod vaak niet bekend is. Vragen als ‘waar moet je dan terecht als je niet goed weet hoe het werkt?’ en ‘waar kan ik x informatie vinden?’ zijn hierbij ook vooral belangrijk. Deze vragen gaan vaak samen met het feit dat Nederlands niet de eerste taal is. Veel overheids- en gemeentelijke informatie is minder toegankelijk voor de doelgroep omdat de meeste informatie alleen in het Nederlands (en Engels) beschikbaar is. Zo ook belasting en toeslagen formulieren. Het was dus erg nuttig dat de spreker de formulieren liet zien en doorliep met de deelnemers. Vaak hielpen de deelnemers elkaar ook door onderling te vertalen. Hiermee wordt ook benadrukt dat het hebben van een netwerk en een gemeenschap belangrijk is. Deze bijeenkomsten zijn dus van grote waarde.  

Achtergrond project
Met het project hoopt VEON te bereiken dat vrouwen die zelfstandig werken hun kennis en informatie in en over de financiële wereld wordt vergroot en zij hiermee hun werk kunnen voortzetten en/of herstarten.