Dinsdagavond 9 juli was het SPE te gast bij Stichting Aminah voor het project ‘Mannen aan zet’. Het trainingstraject dat Stichting Aminah in het kader van Project ‘Mannen aan Zet’ aanbiedt is op maat, groepsgericht, laagdrempelig en interactief. Het betreft een voortraject bestaande uit een aantal gesprekssessies, een trainingstraject bestaande uit een startbijeenkomst, 6 trainingsessies, een slotbijeenkomst en een nazorgtraject waarbij Stichting Aminah de mannen faciliteert met een wekelijks spreekuur. De workshop waar wij te gast waren ging over een gezonde levensstijl en werd gegeven door een trainer van Trias Pedagogica. Eerdere trainingen gingen al over voeding, sport en slaap. Deze training combineerde al deze thema’s in een spel, maar eerst vond er een korte terugblik op de vorige bijeenkomsten plaats.

Tijdens eerdere bijeenkomsten hadden de mannen het gehad over zakgeld, het verschil tussen sporten en bewegen, gezond eten en drinken en de betrokkenheid bij de opvoeding van je kinderen. De lijn tussen betrokken zijn en het controleren van je kind bleek een dunne en lastige lijn te zijn. Zo vonden de vaders het lastig hoe ze in de gaten konden houden waar hun kinderen hun zakgeld aan uit gaven, totdat één van de vaders aanstipte dat vertrouwen heel belangrijk was. Als je er met je kind over blijft praten dan creëer je een vertrouwensband en zullen ze je meer betrekken bij hun keuzes. In dit geval is controleren ook overbodig.

Na de korte terugblik gingen we met z’n allen een bordspel spelen. Tijdens dit spel werd de kennis omtrent gezonde levenskeuzes van de deelnemers getest en waren er discussie vragen waar men met elkaar over in gesprek kon gaan. Tijdens het spelen van het spel bleek al snel dat dit wat lastiger ging dan verwacht. De spelkaarten waren namelijk in het Nederlands en veel van de mannen konden niet of slecht lezen. Hierdoor verloor het spel haar vaart en vonden sommigen het niet uitdagend genoeg meer. Gelukkig pakte de trainer dit goed op en besprak hij met de groep hoe dit in het vervolg beter kan. Wel vonden de mannen het leuk om met elkaar in gesprek te gaan over de gezonde keuzes die ze maakten en hun levensstijl.