Het project LHBT en rolmodellen heeft als doel om met jongeren in Amsterdam Zuidoost een voorstelling te maken over bewustwording en acceptatie van biculturele LHBT’s. Na de voorstellingen is er een nagesprek met de aanwezigen. Op 23 februari vond de try-out plaats met als naam “Living” in het Bijlmerpark theater.

Onder leiding van Naomie Pieterse ging het publiek in gesprek met gasten Saskia Bosnie en Elvin Elejandro Martinez. Saskia ging vooral in op hoe de LHBTQI community zich verhoudt tot het wonen in Amsterdam Zuidoost. Zij houdt zich vooral bezig met het verbeteren van de woonomgeving en doet dit vooral via Sabo Advies. Elvin vertelde aan de hand van de film “Otherland” over zijn jeugd in Sint Maarten en de transformatie die hij heeft ondergaan.

Opvallend is de lage opkomst. Met een poster waarop het onderwerp met grote letters werd aangekondigd, was het volgens Lucia Maris (voorzitter ProFor) lastig om jongeren naar de bijeenkomst te krijgen. Het onderwerp is onder veel inwoners van Amsterdam Zuidoost nog steeds een taboe.

Desondanks was het nagesprek met de aanwezigen goed.