Op dinsdagavond 16 april werd een avond georganiseerd over straatintimidatie; Wij pikken geen pikpraat. De avond werd georganiseerd door Human Nature Films, Qpido en de Gemeente Amsterdam met de volgende sprekers:

  • Renee Romkens; Bijzonder hoogleraar Gender Based Violence (UvA)
  • Miriam Kater; slachtoffer van straatintimidatie
  • Louise en Martine Fokkers; ook wel bekend als “ouwehoeren”
  • Gerald Roethof; Strafrechtadvocaat
  • Jennifer Hopelezzz; bekend als dragqueen
  • Kurtly Janga; jongerenexpert van Qpido
  • Dilan Yesilgoz-Zegerius; Tweede kamerlid VVD

De avond begon met een inleiding vanuit de wetenschap door Renee Romkens. Zij noemde een aantal schrikbarende cijfers; 73% van de Nederlandse vrouwen heeft ooit te maken gehad met straatintimidatie. Zij noemde ook het algemene gedachtegoed; “hoort erbij als vrouw zijnde”. Renee benoemde dat straatintimidatie vooral komt vanuit de seksuele objectivering en het voelen van de noodzaak om te overstemmen of overschreeuwen van anderen. Straatintimidatie wordt ook vaak gezien als “eigen schuld”, vrouwen of andere roepen het op zich af of vragen ernaar. Uit de zaal kwamen vooral geluiden van herkenning naar voren.

Vervolgens vertelde Miriam Kater over haar eigen ervaring met straatintimidatie. Zij deelde een aantal van haar tips; laat het afglijden, wees niet te assertief dat is het vaak niet waard en doe altijd aangifte!

De andere sprekers benoemde verschillende invalshoeken van straatintimidatie; waarom gebeurt het? Hoe kunnen we het verminderen? Wat moeten we wel of niet tolereren?

Dilan Yesilgoz-Zegerius kwam aan het eind van de avond aan het woord. Zij vind dit een erg belangrijk onderwerp en heeft dit ook opgepakt in de tweede kamer. Zij benadrukte dat het niet gaat om seks maar over het hebben van een bepaalde machtspositie. En dat dit gedrag vaak ontstaat door verschillende factoren zoals opvoeding, school, afkomst en omgeving. Er werd kort gediscussieerd over welke aanpak zou helpen om jongeren bewust te maken van straatintimidatie. Kurtly van Qpido vertelde welke aanpak hij hanteert tijdens de lessen die hij verzorgt op scholen rondom deze thematiek. Concluderend, een erg interessante avond met genoeg stof om over na te denken.

Bij Qpido kunt u terecht voor lesmateriaal wat seksueel gezond opgroeien bij jongeren stimuleert.

Voor meer informatie over de aanpak van straatintimidatie in de Gemeente Amsterdam kunt u hier terecht.