Binnen het speerpunt Zelfbeschikking van 2022 heeft Stichting Iftin het project Kieskeurig II uitgevoerd. Door middel van assertiviteitstrainingen en dialoogbijeenkomsten over het voorkomen van achterlating, huwelijksdwang en vroegtijdige schoolverlating worden Somalische meisjes assertiever en zelfstandiger gemaakt zodat ze weten wat hun rechten zijn en eigen keuzes durven te maken. Daarbij is er ook aandacht voor het aanleren van vaardigheden om de relatie tussen moeder en dochter te versterken. Op 22 maart 2023 spraken we Shukri Said van Stichting Iftin over het verloop van dit project. 

Telefonisch speerpuntbezoek 

Het telefonisch speerpuntbezoek ging over de nazorgbijeenkomst. De nazorgbijeenkomst was om gezamenlijk te evalueren en signalen op te halen over wat de meiden en vrouwen (ouders) nog meer nodig hebben, zoals doorverwijzingen naar professionele hulpverleners. 

In de nazorgbijeenkomst hebben de deelnemers gepraat over de gevolgen van het opvoeden in twee culturen, achterlating en huiselijk geweld. In twee culturen opgroeien en opvoeden kan zorgen voor een lastige communicatie tussen moeders en dochters. De deelnemers wisselen ervaringen uit over hun moeder/dochterrelaties. De moeders zien door de verhalen van hun dochters in dat een vrijere en positievere opvoeding kan zorgen voor een toename in zelfvertrouwen bij hun dochters.   

Daarnaast werden er handvaten aangereikt door Stichting Iftin over opvoeden en ondersteuningsmogelijkheden. Er kloppen namelijk steeds nieuwe mensen met een multiculturele achtergrond aan bij Iftin omdat ze niet weten bij welke instanties ze terecht kunnen. Stichting Iftin geeft hen advies en/of wijst ze door naar formele en informele (hulp) organisaties in Amsterdam. 

Achtergrond 

Stichting Iftin signaleert bij haar achterban regelmatig dat meisjes slachtoffer worden van huwelijksdwang en achterlating. Met dit project draagt Stichting Iftin bij aan de zelfbeschikking van Somalische vluchteling meisjes door hen en hun moeders bewust te maken van hun (kinder)rechten en door de onderlinge communicatie te versterken.