Binnen het speerpunt Seksuele en genderdiversiteit 2022 heeft Stichting Aknarij het project ‘Anders maar gelijk’ uitgevoerd. Met dit project heeft Stichting Aknarij als doel het bespreekbaar maken van het onderwerp seksuele diversiteit bij Islamitische vrouwen en moeders om zo het taboe te doorbreken en acceptatie van LHBTIQ+ mensen te vergroten. Op 26 mei ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project. De bijeenkomst stond in het teken van individuele vrijheid en discriminatie. 

De bijeenkomst start met een workshop over verschillende vormen van discriminatie. De quote ‘jouw vrijheid eindigt waar de vrijheid van een ander begint’ staat centraal. Deze invalshoek wordt gebruikt om het gesprek over de gelijkenissen tussen discriminatie op basis van religie en seksuele oriëntatie te openen. De trainster verteld dat discriminatie op grond van seksuele oriëntatie niet mag, ondanks dat elk mens vooroordelen heeft. Zelfs als het moeilijk te accepteren is omdat religie hier op een bepaalde manier naar kijkt, dien je iedereen met respect te behandelen. Ook krijgen de vrouwen voorlichting over de verschillende stappen die ze kunnen ondernemen wanneer zij zelf discriminatie meemaken. 

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan de vrouwen met elkaar in dialoog. Ze delen verhalen over de keren dat zij gediscrimineerd zijn en hoe zij zich daarbij voelden. Hierin wordt de link gelegd met de workshop, waarin zij aangaven dat homoseksualiteit niet mag van de Islam. Daar wordt op gereageerd en de vrouwen krijgen een spiegel voor gehouden, dat wanneer zij discriminatie oneerlijk en pijnlijk vinden, andere mensen dit ook zo voelen als het gaat om hun seksuele oriëntatie. Door hun kennis over dit thema te vergroten hoopt stichting Aknarij de vrouwen tot nieuwe inzichten te laten komen en eventuele vooroordelen over LHBTIQ+ personen bij te stellen. 

Na afloop gaan de vrouwen met nieuwe inzichten over acceptatie van de individuele vrijheid van mensen naar huis. Ook hebben ze geleerd over de effecten van discriminatie, hoe je ermee om kan gaan en welke stappen je kan ondernemen. Met deze bijeenkomst zorgt Stichting Aknarij voor de bevordering van de acceptatie van LHBTIQ+ personen door het gesprek binnen de Islamitische gemeenschap te openen en de parallellen tussen verschillende soorten discriminatie bloot te leggen.