Binnen het speerpunt Zelfbewust opgroeien 2023 heeft Zusters voor Zusters het project ‘Pubergedachtes’ uitgevoerd. Met dit project hebben zij als doel het bespreekbaar maken van onderwerpen die thuis niet altijd besproken worden. Dit draagt bij een het zelfbewust opgroeien van meiden omdat zij hun gevoelens niet gaan opkroppen en leren eigen keuzes te maken. Op 8 juni ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project. Het was de eerste bijeenkomst en stond in het teken van kennismaking en vertrouwen winnen. 

In het eerste deel van de bijeenkomst spelen de meiden een ijsbreker spel waarin ze emoties moeten omschrijven zonder het woord zelf te gebruiken. Hiermee leren ze elkaar kennen doordat ze situaties omschrijven die bepaalde emoties oproepen en elkaar vragen hierover stellen. 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst maken de gespreksleiders gebruik van de methode ‘over de streep’. De meiden moeten een stap naar voor doen als de stelling die wordt opgelezen op hun van toepassing is. Ze bespreken onderwerpen als onzekerheid, vriendschap en jongens, maar ook bijvoorbeeld of ze thuis alles kunnen bespreken. Hiermee zorgt Zusters voor Zusters ervoor dat de meiden hun verhaal kunnen vertellen zonder zich te schamen of bang zijn voor eventuele consequenties. Ook de herkenning van sommige situaties bij de meiden onderling wanneer er meerdere personen over de streep gaan zorgt ervoor dat ze de dialoog samen aan durven gaan. 

Na afloop gaan de meiden met nieuwe kennis en contacten naar huis. Ze hebben zich kwetsbaar opgesteld en zo is er een band gevormd met de groep en hun zelfvertrouwen vergroot. Met deze bijeenkomst zorgt Zusters voor Zusters voor de bevordering van de emancipatie van jonge meiden door een veilige sfeer te faciliteren en met ze in gesprek te gaan over onderwerpen die in de taboesfeer liggen.