Binnen het speerpunt Zelfbeschikking 2023 heeft Vereniging Life&Style het project ‘Power Up’ uitgevoerd. Met dit project heeft Life&Style als doel de Krachtmoeders, hun groep vaste vrijwilligers, handvatten meegeven om kwetsbare vrouwen uit de wijk optimaal te kunnen helpen en door te verwijzen naar formele (hulp)organisaties. Met dit project snijdt het mes aan twee kanten: niet alleen kwetsbare vrouwen worden geholpen, de Krachtmoeders werken ook aan hun eigen zelfbeschikking door het volgen van trainingen waar ze onder andere taalvaardigheid en organisatorische vaardigheden leren opbouwen. Op 19 mei ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project. De bijeenkomst staat in het teken van het bewustmaken en emanciperen van vrouwen die te maken hebben (gehad) of dreigen te krijgen met gendergerelateerd geweld. 

De bijeenkomst start met een voorlichting van een medewerker van de Blijf Groep, waarin de verschillende soorten gendergerelateerd geweld, zoals eergerelateerd- en huiselijk geweld besproken worden. Life&Style heeft deze medewerker tijdens een kennissessie van het SPE in december 2022 ontmoet en zijn daardoor met elkaar in contact gekomen. De Blijf Groep gaat laagdrempelig te werk en zijn daarom de organisatie om te bellen wanneer je gendergerelateerd geweld signaleert. Zij bieden bijvoorbeeld niet alleen opvangplekken maar juist ook begeleiding bij minder acuut gevaar. Door deze voorlichting zijn de vrouwen zich bewust van de stappen die ze kunnen ondernemen wanneer zijzelf of iemand in hun omgeving te maken krijgt met gendergerelateerd geweld. 

  Bij het tweede deel van de bijeenkomst gaan de deelnemers met elkaar en de medewerker van de Blijf Groep in gesprek en is er ruimte voor vragen. Door de veilige sfeer die gecreëerd wordt door Life&Style delen de vrouwen persoonlijke verhalen en krijgen ze advies over casussen van vrouwen uit de buurt die te maken hebben met gendergerelateerd geweld, verstoting of dakloos zijn. Het onderwerp gendergerelateerd geweld ligt nog vaak in de taboesfeer, dus het is van belang om deze veilige sfeer te onderhouden zodat de vrouwen niet het gevoel hebben er alleen voor te staan of dat ze zich moeten schamen voor de besproken problemen. Deze veilige sfeer zorgt ervoor dat ook nieuwe Krachtmoeders onderdeel worden van de groep en werken aan emancipatie van zichzelf en anderen. Hiermee draagt Life&Style bij aan de emancipatie van vrouwen, door moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en hulp te bieden. 

Na afloop gaan de Krachtmoeders met concrete tools naar huis om andere vrouwen te helpen in hun stappen naar hulp bij gendergerelateerd geweld. Daarnaast kunnen ze met deze kennis meer vrouwen bereiken om een traject van participatie en educatie te volgen bij Life&Style. Hiermee kunnen zij hun zelfredzaamheid uitbreiden en ook Krachtmoeder worden en daarmee de zelfbeschikking van meer vrouwen vergroten.