Binnen het speerpunt Zelfbeschikking 2023 heeft Productielab het project ‘I love me – zelfliefde 2’ uitgevoerd. Met dit project heeft Productielab als doel dat vrouwen die afkomstig zijn uit een collectieve cultuur, die zichzelf wegcijferen en de behoeften van anderen vooropstellen, leren zichzelf te accepteren en hun potentie inzien. Op 17 november ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project. De bijeenkomst in het teken van kennismaking en hechtingsstijlen. 

De bijeenkomst begint met een kennismaking, omdat het de eerste bijeenkomst is van het project. Nadat de vrouwen hebben kennisgemaakt worden er regels vastgesteld om een veilige sfeer te kunnen waarborgen tijdens de bijeenkomsten. Op deze manier worden de vrouwen op hun gemak gesteld om persoonlijke verhalen te delen. Na de kennismaking gaan de vrouwen dieper in op hun persoonlijke verhaal. Ze beantwoorden vragen als ‘wie is de belangrijkste persoon uit jouw leven’ en ‘op wie zou jij echt niet willen lijken’. Op deze manier wordt de veilige sfeer direct merkbaar en delen de vrouwen hun persoonlijke verhalen met de groep. Wat opvalt is dat veel vrouwen hun kinderen als belangrijkste persoon zien, in plaats van zichzelf. De trainster vraagt hierop door, en vertelt dat ook de kinderen er baat bij zullen hebben als de vrouwen zichzelf op nummer 1 zetten. De vrouwen streven ernaar aan het einde van dit project een ander antwoord te kunnen geven op die vraag. 

Vervolgens licht de trainster de verschillende hechtingsstijlen toe. De manier waarop je je hecht bepaalt hoe je je verhoudt tot relaties. Om goed te kunnen hechten heb je onder andere nodig: 

  • Een fysiek en emotioneel aanwezige ouder 
  • Troost en bescherming 
  • Aanmoediging en vertrouwen 

De trainster vertelt dat mensen die uit een collectieve, niet-Nederlandse gemeenschap komen vaak te maken hebben met een ‘gepreoccupeerde hechtingsstijl’. Dit komt erop neer dat je van je ouders vaak niet de erkenning hebt gehad die je wilde en je vaak aanpaste aan hun wensen, waardoor je in je latere leven vaak moeite hebt met je zelfbeeld. De vrouwen herkennen zich in dit beeld en delen hun ervaringen aan de hand van hun eigen verhaal. 

Na afloop gaan de vrouwen met nieuwe inzichten over hun leven naar huis. Ook hebben ze geleerd over de verschillende hechtingsstijlen en welke complicaties daarbij kunnen komen kijken. Met deze bijeenkomst zorgt Productielab voor het verbeteren van het zelfbeeld van vrouwen door ze inzicht te geven in de onderliggende aspecten van problemen waar ze tegenaan lopen. Daarnaast zorgt de veilige sfeer voor erkenning van hun problemen en krijgen de vrouwen het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.