Binnen het speerpunt zelfbewust opgroeien heeft Stichting Iftin in 2022 het project ‘Opvoeden in een nieuw land‘ opgezet waarin moeders vaardigheden meekrijgen omtrent de opvoeding van hun kinderen. Via de moeders worden de dochters bewust gemaakt over hun zelfbeschikking. Daarnaast wordt er ook geconcentreerd op de relatie tussen de moeders en dochters door deze te versterken om problemen met elkaar en schoolverlating te voorkomen. De moeders doen via workshops kennis en vaardigheden op over hoe ze beter kunnen communiceren, luisteren, ruzies op te lossen met hun puber kind, hoe ze grenzen kunnen stellen en ook over de ontwikkeling van een puber, terwijl de meiden via dialoog voeren focussen op assertiviteit, zelfredzaamheid en zelfstandig een keuze te kunnen maken. Naast het bewustzijn bij creëren bij de dochters, hebben de moeder ook een belangrijke rol in de ontwikkeling. Door zelf én met hun moeders bezig te zijn met zelfbeschikking, zullen de dochters zelfbewust opgroeien. Op donderdag 13 oktober 2022 was SPE bij een van de workshops voor de moeders. 

De bijeenkomst
‘Opvoeden in een nieuw land is een verrijking, maar de weg daarnaartoe is moeilijk’, met deze quote opende Stichting Iftin de bijeenkomst over het opvoeden van hun kinderen in een nieuw land. De moeders vertellen dat zij al moeilijkheden ervaren tijdens de zwangerschap. Een herkenbaar voorbeeld is dat veel vrouwen na de bevalling de steun van haar familie missen.
Er werd ingegaan op de normen en waarden van zowel de moeders als hun kinderen. De moeders benoemen dat ze van hun kinderen gehoorzaamheid, beleefdheid en eerlijkheid verwachten. Dit hebben zij meegekregen uit hun eigen opvoeding en cultuur. Bij de kinderen daarentegen leven gevoelens van schaamte en ontkenning door het samenkomen van de cultuur van hun ouders en de cultuur die zij ervaren als wonende in Nederland. Een opvallend verschil dat benoemd wordt tussen het gedrag in de twee culturen, is dat het kind geen stem heeft in Somalië, terwijl in Nederland een kind zichzelf laten horen. Om dit gevoel te voorkomen en zowel ruimte aan het kind als de ouder te geven werd er aangeraden de keuze van de moeders en van de kinderen samen te bespreken om elkaar op deze manier beter te leren begrijpen. Als een pauze werd er een energizer ingezet met als mede-doel om de vrouwen te herinneren hoe belangrijk het is om voor jezelf te zorgen.
In het tweede deel van de bijeenkomst ging zij verder met een werkvorm waarin de moeders leren om hun mening te geven en dit toe te passen in een gesprek met hun kind. Hierbij deed ook een dochter van een deelnemende moeder mee die erg nieuwsgierig was wat haar moeder altijd doet in een bijeenkomst. De dochter en moeder leerden beiden van elkaar en hoe ze met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast was de perspectief van de dochter ook een waardevolle bijdrage voor de andere moeders. 

Achtergrond project
Met het project hoopt Stichting Iftin de relatie tussen moeders en dochters te verbeteren door de moeders hulp te bieden bij het opvoeden en de dochters zelfbewust te maken in hun keuzes en krachten.