Binnen het speerpunt Zelfbewust Opgroeien 2022 hebben Stichting Girls Forward en Alwan Styling dit jaar het project ‘KNAP-R’ uitgevoerd waar (kwetsbare) meiden tussen de 13 en 17 jaar bewuster worden gemaakt van hun eigen kwaliteiten en passies en hun persoonlijke uitstraling, zowel in het dagelijks leven als op sociale media. Op maandag 12 december 2022 sprak het SPE met Karima van Alwan Styling over het verloop van het project tot nu toe.  

Signalen
Een belangrijk onderdeel van het project was het creëren van bewustzijn onder de meiden dat zij er mogen zijn en dat zij de ruimte kunnen vinden voor het ontdekken van hun passies en kwaliteiten. Karima verteld dat de thema’s van ‘fashion’ en het ‘trots zijn op jezelf’ hierin heel goed werken. Door in te gaan op hun interesses en talenten gaat het niet alleen over het verstand, maar ook over de eigen persoon en de waarde inzien van henzelf. Dit is belangrijk omdat vooral kwetsbare meiden vaak op de achtergrond dreigen te raken en persoonlijke ontwikkeling hierdoor weinig ruimte krijgt. Het is ook belangrijk dat die kwetsbaarheid deels voortkomt uit meer structurele situaties: Karima ziet dat ook kinderen problemen opmerken in de samenleving en sommige van hen het moeilijk hebben met armoede thuis. Karima merkt dat er veel behoefte is aan dit soort groepen en bijeenkomsten waar er extra aandacht is voor hen. 

Naast passies en kwaliteiten speelt sociale media een grote rol in het leven van de meiden. Thema’s als internet identiteit en exposing zijn dingen waar zij het moeilijk mee hebben. De angst voor exposing is er waardoor de meiden het lastig vinden hoe zij zich moeten profileren op sociale media: wat laat je wel en niet zien. Dit is een belangrijk onderwerp waarin Karima nog veel ruimte ziet voor ontwikkeling. 

Achtergrond project 
Girls Forward en Alwan Styling willen met KNAP-R bewerkstellingen dat jonge meiden bewust worden van hun (ongebruikte) potenties en kwaliteiten en deze weten in te zetten waar en wanneer het nodig is. Daarnaast is bewustwording belangrijk voor uitstraling in zowel fysieke als sociale media settings.