Zes allianties hebben subsidie gekregen van de regeling voor diversiteit en inclusie van juni 2021 tot juni 2023. De gemeente Amsterdam heeft besloten om hun subsidie te verlengen tot december 2023.

Zo hebben de allianties meer tijd om hun activiteiten te organiseren en kunnen ze aansluiten bij belangrijke gebeurtenissen in de stad zoals Keti Koti en de Pride. Ook worden deze maanden gebruikt als overbruggingsperiode tussen juni 2023 en het einde van het jaar. De zes huidige allianties krijgen dus een verlenging van hun uitvoeringsperiode. Het is in de tussentijd niet mogelijk voor nieuwe partijen om een nieuwe aanvraag in te dienen. In de tussentijd zal de gemeente de subsidieregeling evalueren en werken aan een plan voor de periode vanaf januari 2024.

 

Samenwerken in allianties
De gemeente geeft subsidies aan organisaties in de stad die werken aan diversiteit en inclusie. In 2021 is een nieuwe subsidieregeling ingegaan, de regeling ’Diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023’. Via deze regeling kunnen organisaties zich verenigen in allianties, en met een meerjarige subsidie samenwerken aan belangrijke onderwerpen, oftewel prioriteiten, op het gebied van diversiteit en inclusie.

In juni 2021 zijn zes allianties aan de slag gegaan met een subsidie vanuit deze alliantieregeling. De zes allianties die werken vanuit deze regeling zijn:

  • Alliantie Samen sterk met werk (prioriteit gendergelijkheid in werk)
  • Queer Network Amsterdam (prioriteit zichtbaarheid en pride)
  • Black & Indigenous, People of Colour (prioriteit biculturele lhbtiq+)
  • Samen tegen racisme (prioriteit antidiscriminatie)
  • Wij zijn Amsterdam (prioriteit inclusief herdenken)
  • De ongelooflijke geschiedenissen van onze voorouders (prioriteit koloniaal verleden en de doorwerking).

 

Voor meer informatie over de allianties kunt u hier terecht. Hebt u vragen over de subsidieregeling, mail via subsidiesdiversiteit@amsterdam.nl of bel 14 020.