Binnen het speerpunt Zelfbeschikking heeft Stichting Home Empowerment (SHE) het project ‘Vrouwen vliegen verder’ uitgevoerd. Met dit project heeft Stichting Home Empowerment als doel om vrouwen handvatten te geven om gebruik te kunnen maken van zowel hun eigen netwerk als van formele hulporganisaties. SHE merkt dat de vrouwen door onder andere schaamtecultuur en gebrek aan kennis vaak drempels ervaren bij het vragen om hulp. Op deze manier wil SHE ervoor zorgen dat vrouwen zelfredzamer worden en meer durven en kunnen participeren in de samenleving. Op 8 september ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project. De bijeenkomst staat in het teken van veiligheid en actief burgerschap.  

De bijeenkomst start met een introductie van Rafia Aallouch, oprichter van SHE, over verschillende vormen van veiligheid in de buurt, zoals sociale veiligheid en omgevingsveiligheid, en wat actief burgerschap is. Zo geeft ze het voorbeeld dat het lezen van de brieven die de gemeente stuurt over ontwikkelingen in de wijk belangrijk is, omdat je dan kan mee denken en beslissen over je eigen wijk. Dit kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid in de wijk.  

De vrouwen zijn enthousiast om actief mee te gaan denken over hun wijk. Er worden ideeën uitgewisseld over zaken die verbeterd kunnen worden in de wijk en vrouwen kunnen zich aanmelden om mee te gaan naar een vergadering met de Gemeente om hun behoeftes te delen.  

 Achtergrond 
Met het project hoopt SHE te bereiken dat vrouwen bewust worden van de stappen die zij kunnen zetten om hulp te krijgen, het belang van het hebben van een netwerk, en op deze manier de participatie en veiligheid in de wijk te kunnen vergroten.