Speerpuntbezoek Share Network – Zelfbeschikking 2023 

Binnen het speerpunt Zelfbeschikking 2023 heeft Share Network het project ‘Share (Intensive)’ uitgevoerd. Met dit project hebben zij als doel dat vrouwen in kwetsbare posities meer zelfvertrouwen en weerbaarheid opbouwen en dat hun relatiedynamiek en sociale vaardigheden verbeteren. Op 10 oktober ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project. De bijeenkomst stond in het teken van mentale gezondheid van zwarte vrouwen.  

In het eerste deel van de bijeenkomst volgen de deelnemers een panelgesprek van Creative Jam Sessions (CJS), een organisatie die zich inzet voor een meer diverse culturele representatie en veilige sfeer in de arbeidssector. In het panelgesprek spreekt Omena Ukuleghe, oprichter van CJS met een psycholoog en ervaringsdeskundige over de taboes rondom mentale gezondheid in een collectivistische cultuur. Hierin is het vaak lastig om te praten over problemen, om negatieve oordelen van andere familieleden of buitenstaanders te voorkomen. Een oplossing hiervoor is dat je het luchtig kan proberen te houden, bespreek het alsof het een alledaags gesprek is. 

Vervolgens wordt intersectionaliteit in gezondheidszorg besproken. Vaak zijn professionals in de mentale gezondheidszorg niet getraind om cultuursensitief te werken. Hierdoor kan het ongemakkelijk voelen om bepaalde dingen te delen met je psycholoog. Tips worden gedeeld over hoe je ondanks mogelijke obstakels toch aan je mentale gezondheid kan werken, zoals kleine zelforganisaties die zich hierin specialiseren zoeken, mindfulness trainingen, maar ook middelen delen met mensen uit jouw kringen die wel positieve ervaringen en connecties hebben. 

Ten slotte krijgen de deelnemers de opdracht om in groepjes verschillende self-care tips te bedenken. Een aantal dingen die hierin genoemd worden zijn grenzen stellen en tijd nemen om te rusten. Verder is het belangrijk om jezelf te behandelen zoals je anderen behandeld, omdat je vaak veel strenger bent voor jezelf dan voor een ander. 

Na afloop gaan de deelnemers met nieuwe kennis en contacten naar huis. Daarnaast hebben ze geleerd de waarde van het delen van mentale problemen met hun gemeenschap in te zien. Door het stigma van mentale gezondheid bij zwarte vrouwen te doorbreken durven de deelnemers zich te ontplooien. Ze krijgen handvatten om hulp te zoeken als ze die nodig hebben en durven voor zichzelf op te komen. Met deze bijeenkomst maakt Share Network vrouwen bewust van de keuzes die zijn maken, welke factoren hier invloed op hebben en hoe het hun zelfbeeld kan beïnvloeden.