Binnen het speerpunt Jongens en mannenemancipatie 2022 heeft Platform Nieuwe Amsterdammers het project ‘Wat is een goede opvoeding?’ uitgevoerd. Met dit project heeft Platform Nieuwe Amsterdammers als doel om mannen bewust te maken van hun rol binnen het gezin, om zo hun zonen en dochters gelijkwaardig op te voeden en deel te nemen aan huishoudelijke taken. Op 2 oktober ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen het project. De bijeenkomst stond in het teken van dialoog over de rollen binnen een gezin. 

Tijdens de bijeenkomst gaan de mannen en vrouwen met elkaar in gesprek over taakverdeling binnen het gezin. Wat hieruit naar voren komt is dat mannen moeite hebben met accepteren dat zij tegenwoordig niet meer het hoofd zijn van het gezin. Hierdoor kroppen ze hun gevoelens op en worden die frustraties geuit op anderen binnen het gezin. De deelnemers krijgen handvatten om het gesprek met andere mannen, maar ook met hun partner aan te gaan. De effecten van dit werden meteen zichtbaar toen een vrouw een punt van kritiek noemde in de groep over haar man. Haar man ging in de verdediging, waardoor de andere mannen hem vertelden dat dit niet nodig was en haar stimuleerden om toch haar verhaal te vertellen. Zo werd de veilige sfeer gewaarborgd en werden de technieken meteen toegepast. 

Na afloop van de bijeenkomst gaan de deelnemers met informatie naar huis over het gesprek openbreken rondom eerlijke taakverdeling en verwachtingen. Platform Nieuwe Amsterdammers zorgt met dit project ervoor dat mannen actief participeren in het gezin. Dit leidt tot de emancipatie van vrouwen, omdat zij hiermee zorgen dat vrouwen meer tijd krijgen voor zichzelf en zichzelf verder kunnen ontwikkelen.