Binnen het speerpunt Zelfbewust opgroeien 2023 heeft Stichting Aminah het project ‘Doorbreken miniscript’ uitgevoerd. Met dit project heeft Stichting Aminah als doel jonge meiden te helpen werken aan hun weerbaarheid en zelfvertrouwen. Ze leren grensoverschrijdend gedrag herkennen en krijgen handvatten mee hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Op 17 oktober ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project. De bijeenkomst stond in het teken van je talenten ontdekken. 

De bijeenkomst begint met een workshop visionboard maken. De trainster begint door eerst haar eigen visionboard te presenteren, zodat de meiden een idee hebben hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Hierna gaan de meiden zelf aan de slag, ze kiezen knipsels uit tijdschriften om hun dromen en doelen weer te geven op het board. Op deze manier worden de meiden uitgedaagd na te denken over hun doelen, en hoe ze hun talenten kunnen inzetten om die te bereiken. Daarnaast werkt creatief bezig zijn ook goed om te ontspannen en de meiden te ontzorgen. Als de visionboards af zijn spreekt de groep af deze te presenteren aan hun moeders in de volgende bijeenkomst, zodat zij ook op de hoogte zijn van de wensen en dromen van hun dochters. Hiermee hoopt Stichting Aminah dat eventuele druk vanuit omgeving van de meiden ook verminderd kan worden en taboe thema’s makkelijker bespreekbaar worden. 

Aan het einde van de bijeenkomst spelen de meiden met de trainster een complimentenspel. Iedereen krijgt 5 kaarten met complimenten erop die ze aan elkaar kunnen uitdelen. Dit spel zorgt ervoor dat de meiden bewust worden van hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen vergroot wordt. Met dit spel worden de meiden bewust van het feit dat het leuk is om complimenten te ontvangen, maar ook om te geven. Door waardering uit te spreken voor een ander werken de meiden aan hun zelfvertrouwen en die van een ander. 

Na afloop gaan de meiden met nieuwe inzichten over hun doelen naar huis. Ook hebben ze geleerd over hun talenten en welke stappen ze kunnen ondernemen om de plannen van het visionboard uit te voeren. Met deze bijeenkomst zorgt Stichting Aminah voor het verbeteren van het zelfbeeld van jonge meiden en laat ze inzien dat hun dromen ertoe doen en haalbaar zijn.