Op vrijdag 3 november organiseerde het SPE een ontwikkelsessie met als thema ‘Dialoogvaardigheden: gevoelige thema’s bespreekbaar maken met de methode Emotienetwerken’. 

Emotienetwerken is een gespreksmethode gericht op het horen van verschillende ervaringen, gevoelens en meningen van deelnemers over een gevoelig onderwerp. De methode is ontstaan in de praktijk van erfgoedwerk. In gesprekken over erfgoed kunnen de emoties namelijk hoog oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de debatten omtrent het slavernijverleden. De methode Emotienetwerken maakt de belangen en emoties die mensen over een bepaald thema voelen bespreekbaar. Door het gesprek hierover aan te gaan en de verbinding op te zoeken ontstaat er wederzijds begrip en kunnen mensen van mening veranderen. Dit maakt deze methode erg geschikt om in te zetten als middel voor het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s met je doelgroep. Iets waar de organisaties uit het SPE netwerk zich bij uitstek mee bezig houden. 

De sessie wordt geleid door Marit en Mijs van het Heritage Lab. Het Heritage Lab is de plek waar je de bij- en nascholing, trainingen en adviesprojecten van de Reinwardt Academie kunt vinden. Zij hebben de methode Emotienetwerken ontwikkeld. De sessie begint met een korte kennismaking, waarna de omgangsregels voor een veilige sfeer worden besproken. Naast dat dit belangrijk is voor een prettig verloop van de ontwikkelsessie, leren de deelnemers dat dit ook van belang is als zij zelf een Emotienetwerken willen toepassen in hun werk. Door het afspreken van omgangsregels creëer je een gezamenlijk vertrekpunt, waardoor je een veilige sfeer kan waarborgen. Ook kan je een beroep doen op de regels wanneer deelnemers zich misdragen gedurende de sessie. Hierna geeft Marit een toelichting over Het Heritage Lab en het concept Emotienetwerken.  

”We hebben het niet over emoties, maar ze zijn er toch.” – Marit 

Na deze uitleg van de methode wordt de groep verdeeld in twee groepen om zelf aan de slag te gaan met Emotienetwerken. De deelnemers gaan op een groot blad met twee assen (mild-sterk en prettig-onprettig) aan de slag. Iedereen neemt een positie aan op het blad over het thema: de vlees barbecue. De workshop begeleiders stellen verschillende vragen; waarom iemand bijvoorbeeld die plek heeft ingenomen. Verder voegen ze nieuwe casussen en informatie toe, waarna de deelnemers van positie mogen veranderen op het werkblad, als hun gevoel daardoor veranderd is. Op deze manier worden de deelnemers gestimuleerd om stil te staan bij hun gevoel. Bij Emotienetwerken is het niet van belang elkaar te overtuigen of het eens te worden, maar draait het om je persoonlijke emoties rondom bepaalde thema’s en om empathie op te brengen voor de ander. 

In het laatste onderdeel van de sessie komen de deelnemers weer bij elkaar en mogen ze in kleine groepen zelf een casus bedenken die zij graag zouden willen bespreken aan de hand van de Emotienetwerken methode. Deze casussen zijn gericht op de thematiek waar de organisaties in hun werk mee te maken krijgen. Praktische dingen zoals samenwerken met andere organisaties en formele instanties, maar ook inhoudelijke thema’s als omgaan met misgenderen van non-binaire personen worden hier benoemd. Tijdens dit gedeelte hebben de deelnemers ruimte om signalen uit te wisselen en is het een kans om eventuele samenwerkingen tot stand te brengen. 

‘’Door te oefenen met deze methode heb ik meer houvast gekregen om dit zelf ook te gaan doen binnen mijn organisatie” – Deelnemer ontwikkelsessie 

Tijdens de ontwikkelsessie hebben de organisaties handvatten gekregen om deze methode ook uit te voeren bij hun achterban om zo moeilijk bespreekbare thema’s toch te kunnen behandelen. De organisaties gingen niet alleen naar huis met kennis en vaardigheden maar ook met nieuwe contacten voor eventuele samenwerkingen.