Op 29 september organiseerde het SPE een kennissessie over zelfbewust opgroeien in een tijd van sociale media. De sessie ging over hoe sociale media en pesten bijdragen aan een verslechterde mentale weerbaarheid van jonge meiden. Het SPE vangt hierover signalen op vanuit de organisaties, waarbij de organisaties aangeven vaak niet te weten hoe ze kunnen handelen en bij wie de verantwoordelijk ligt. Organisaties signaleren dat zij en hun vrijwilligers soms over onvoldoende kennis beschikken met betrekking tot het onderwerp. Ze willen graag de meiden ondersteuning bieden door het gesprek aan te gaan en de gevolgen te bespreken. De organisaties geven aan dat ze het soms lastig vinden om aan te sluiten bij de leefwereld van de meiden en het bespreken van bepaalde thema’s als zelfdoding en shame sexting. Dit zijn vaak heftig thema’s waarvoor de organisaties niet de juiste tools hebben om deze op een goede manier te bespreken.

Tijdens de sessie lag de focus daarom op het overdragen van kennis en handvatten om de onderwerpen bespreekbaar te maken middels een workshop van KONFIA en @Ease. In de workshop van KONFIA (aangesloten bij stichting Omgaan met Pesten) staan de gevolgen van pesten centraal, waarin er wordt uitgelegd wat pesten is en hoe je kan handelen als hulpverlener, maar ook hoe sociale media hierin een rol speelt. Tijdens de workshop van @Ease wordt er meer ingegaan op de behoefte en vragen vanuit de organisaties met betrekking tot sociale media en jonge meiden. Hierdoor kwam het onderwerp suïcide naar voren, waarbij @Ease de organisaties tools meegeeft over het aangaan van een gesprek met de jonge meiden.   

Workshop van KONFIA 

In het eerste onderdeel van de sessie lag de focus op wat voor invloed sociale media kan hebben op jongen meiden m.b.t. pesten. Oprichtster van KONFIA Michanou Selberie leert de organisaties over wat pesten precies inhoud, hoe online pesten er uit ziet en hoe organisaties de verbinding kunnen leggen doormiddel van een dialoogspel.  

De workshopgever Michanou legt pesten uit als een onveilige situatie die ontstaat binnen een groep. De groepsdynamiek is hierbij van belang: men is geneigd de meeste aandacht te geven aan de dader en het slachtoffer, terwijl juist de omstanders een belangrijke rol spelen. Zij maken het grootste gedeelte van de groep en hier is nog veel winst te behalen. Door middel van deze kennis over pesten te delen, geeft Michanou aan dat het geven van psycho-educatie heel belangrijk is om de jonge meiden te kunnen bereiken en te ondersteunen, om zo pesten aan te kunnen pakken. Het geven van psycho-educatie kan doormiddel van het tool-spel ‘Respect: hoe zie jij het?’. Met dit spel biedt Michanou organisaties handvatten om laagdrempelig het gesprek te kunnen aangaan over: normen en waarden, gevoelens, vriendschap, pesten en sexting. Om zo jongeren te motiveren om te praten over moeilijke onderwerpen zoals online pesten. 

Tot slot geeft ze de organisaties een hand-out mee met tips voor de organisaties bij het omgaan met pestgedrag, deze hand-out kan je hier terugvinden.  

 Workshop van @Ease 

In de tweede workshop verzorgd door @Ease leren de organisaties hoe je het gesprek aangaat over mentale gezondheid, een onderwerp wat nog vaak in de taboesfeer ligt. De workshopgevers Christianne & Isabel vertellen hoe @Ease met situaties omgaat aan de hand van de gedeelde signalen van de organisaties over mentale klachten van jonge meiden en de druk van hun omgeving die hieraan bijdraagt.  Daarnaast worden er, door middel van een rollenspel, tips mee gegeven aan de organisaties over het in gesprek gaan met de doelgroep over taboeonderwerpen zoals suïcide. Tot slot wordt er in een interactieve dialoog, aan de hand van concrete voorbeelden vanuit de organisaties, besproken hoe je op verschillende manieren het gesprek kunt aan gaan over lastige onderwerpen, waarbij je goed blijft aansluiten bij de doelgroep. @Ease vertelt dat zij tijdens hun gesprekken vaak vragen of iemand al eens heeft gedacht aan zelfdoding. De organisaties gaven aan dit een lastige vraag te vinden, omdat zij niet iemand op ideeën willen brengen en bang zijn dat zo’n vraag verkeerd wordt opgevat. @Ease geeft aan dat dit bij hen nooit voor problemen zorgt, maar dat de organisaties de vraag anders kunnen verwoorden om zo cultuur sensitief te kunnen werken. 

Na de sessie hebben de organisaties handvatten gekregen om in dialoog gaan met jongeren over sociale media en bepaalde taboeonderwerpen. Zo kunnen ze een beter beeld krijgen van de online leefwereld en de gevaren hiervan voor jonge meiden. De tools van zowel KONFIA als @Ease boden de organisaties concrete handvatten om vanuit een signaal het gesprek aan te kunnen gaan met jongen meiden over problemen die komen kijken bij onveilig gebruik van sociale media. Tot slot werd er vanuit Luister Eens het Luisterspel besproken. Luister Eens is een initiatief van Diversion wat zich inzet om obstakels, vooroordelen en stigma’s weg te nemen die het leven met mentale klachten ingewikkelder maken dan het zou moeten zijn. Hiervoor hebben ze het Luisterspel ontwikkeld om organisaties een tool te bieden waarmee ze zonder oordelen een gesprek kunnen aangaan met hun doelgroep. Het spel is gratis aan te vragen via deze link.