Binnen het speerpunt Arbeid en Zorg 2022 heeft Stichting Al Maarif dit jaar een project waarin vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt handvatten meekrijgen om hen te helpen bij het vinden van een (betaalde) baan of vrijwilligerswerk uitgevoerd. Op 23 februari 2023 was het SPE hier op bezoek, bij een workshop die in het teken stond van solliciteren. 

Stichting Al Maarif hecht groot belang aan de emancipatie, participatie en zelfredzaamheid van Amsterdammers. Daar geven zij vorm aan door middel van het opzetten en uitvoeren van educatieve, sociaal-culturele en maatschappelijk verbindende activiteiten en projecten. Hierbij krijgen richten ze zich op vrouwen, senioren en jongeren. 

Workshop
Tijdens de workshop gingen deelnemers aan de slag met het oefenen van een sollicitatiegesprek. Het doel van de workshop was om vrouwen kennis te laten maken met solliciteren, zorgen dat zij zich zelfverzekerd voor kunnen stellen en vragen durven te beantwoorden.  

Signalen
Het was interessant om te horen hoe vrouwen omgaan met (mogelijke) discriminatie op de werkvloer. De deelnemers gaven aan dat ze de diversiteit en het diversiteitsbeleid van een organisatie belangrijk vinden wanneer ze solliciteren. Toch vonden ze het nog lastig om hier tijdens een gesprek naar te vragen. Zo gaven een aantal deelnemers aan dat ze in het verleden wel eens hun hijab niet om hebben gedaan voor een sollicitatiegesprek uit de angst niet aangenomen te worden. Ook vertelden een aantal van hen dat ze op hun huidige werk verbergen dat ze aan gaan bidden, omdat het op te veel onbegrip stuit. Deze ervaringen zorgen ervoor dat vrouwen in sollicitaties en bij hun werkgever beperkt voelen en minder gebruikmaken van hun recht op godsdienstvrijheid. Om de meiden te helpen deelden de trainers hun persoonlijke (positieve) ervaringen met het bespreken van deze thema’s met hun werkgever en wisselden ze ervaringen uit. 

Achtergrond project
Met het project hoopt Stichting Al Maarif te bereiken dat vrouwen zelfverzekerd de arbeidsmarkt betreden en financieel zelfredzaam zijn of worden.