Binnen het speerpunt Arbeid en Zorg 2022 heeft Stichting ProFor het project ‘Ondersteuning bij (energie)armoede aan gezinnen’ uitgevoerd. Met dit project heeft ProFor als doel hun Money Maatjes, een groep vrijwilligers van de stichting, te trainen in het ondersteunen van bewoners bij armoede problematiek. Op 20 juni ging het SPE op speerpuntbezoek bij een van de activiteiten binnen dit project. De bijeenkomst stond in het teken van de hoge energiekosten. 

De Money Maatjes zijn vrouwen die bewoners uit Zuidoost begeleiden tijdens het schuldhulptraject. Zij zijn door Stichting ProFor getraind als vertrouwenspersoon en belangenbehartiger, maar zijn vooral ook de schakel tussen de bewoner en de formele partijen. Tijdens de bijeenkomst krijgen zij voorlichting over de energie jaarafrekening, en op welke manier zij korting kunnen aanvragen bij hun woningbouwvereniging en andere partijen als het Buurtteam en stichting WOON. Ook krijgen de deelnemers tips en oplossingen mee, zodat zij beter in staat zijn zelf hun energieverbruik te plannen en verminderen, maar ook in staat zijn andere bewoners hierbij te helpen. 

Na afloop van de bijeenkomst gaan de deelnemers met informatie naar huis over het verminderen van energieverbruik, maar ook waar ze terecht kunnen bij problemen bij het betalen van de energierekening. Met deze bijeenkomst snijdt het mes aan twee kanten, Stichting ProFor ondersteunt de Money Maatjes in hun zelfbeschikking en training. Met de verkregen handvatten kunnen zij de informatie weer doorgeven in de wijk. Op deze manier bevorderen zij de financiële zelfredzaamheid van gezinnen door het inzetten van buurtbewoners als voorlichters/rolmodel.