In de functie van strategisch adviseur/cluster-coördinator Onderwijs ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor grote beleidszaken, het langetermijnbeleid en vaak ook acute vraagstukken rondom het onderwijs in de stad en in deze rol specifiek voor onze MBO-Agenda, leerplichtbeleid, beleid op gebied van voortijdig schoolverlaten en schoolveiligheid. Daarvoor werk je heel nauw samen met ons bestuur. De wethouder, de rest van het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad én je teammanager rekenen op jouw gevraagde en ongevraagde adviezen. En op een duidelijke koers en sterke beleidsplannen en -stukken.

Hoe jij ervoor zorgt dat wij als gemeente krachtig beleid ontwikkelen? Door te zorgen dat de afdeling MBO, Leerplichtbeleid, voortijdig schoolverlaten en Schoolveiligheid goed blijft functioneren. Hiervoor stuur je 4 subteams aan. Je neemt de tijd om de 15 beleidsadviseurs (van junior tot senior) te begeleiden, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd bewaak jij het overzicht. Je organiseert overleg tussen de teams, creëert samenhang en legt verbanden. Zodat je collega’s effectief samenwerken en optimaal bijdragen aan goed onderwijs in de stad.

Nog geen ervaring in het onderwijsveld? Geen punt, je kennis en netwerk bouw je snel op. Het gaat er vooral om dat je stuurt op beleidsontwikkeling en hoogwaardige politiek-bestuurlijke advisering. Vraagt het college om een plan om het verzuim in het mbo terug te dringen? Of om beleid om de schoolveiligheid op de Amsterdamse scholen te verbeteren? Dan bepaal jij wat je afdeling nodig heeft en hoe we het aanpakken. Het uiteindelijke advies van jouw teams? Dat gaat pas richting het bestuur als jij het hebt beoordeeld.

  • Je geeft functioneel leiding en coaching aan zo’n 15 beleidsadviseurs en bent een belangrijke sparringpartner van de manager van ons team Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs (VO/MBO).
  • Door het ontwikkelen van beleid, het bepalen van de strategie en het adviseren van de politieke en ambtelijke top, zorg jij in de rol van strategisch adviseur/cluster-coördinator Onderwijs dat jongeren maximale kansen krijgen, nu en in de toekomst.
  • Jouw collega’s zijn super gemotiveerd en betrokken en werken nauw samen om de duizenden jongeren en studenten en het onderwijs in Amsterdam vooruit te helpen.

Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer dan uiterlijk 10 september 2023 via deze link.