Binnen het speerpunt Arbeid en Zorg van 2021 heeft Al Maarif  een project opgezet waarbij zij vrijwilligers helpen met het ontdekken van hun kwaliteiten, talenten, doelen en toekomstdromen. Zo bieden zij tools en inzichten aan vrijwilligers om zich te professionaliseren en ook hun eigen waarde te gaan inzien. Het SPE was 30 oktober aanwezig bij hun bijeenkomst over de bewustwording van je eigen kracht. 

De bijeenkomst
Voor de bijeenkomst had Al Maarif Sandra Doevendans uitgenodigd. Zij kwam vanuit haar ervaringsdeskundigheid vertellen over het zijn van een alleenstaande moeder, financiele (on)afhankelijkheid en persoonlijke ontwikkeling aan de hand van haar eigen levensverhaal. De nadruk lag hier vooral op hoe Sandra haarzelf overeind heeft weten te houden in moeilijke tijden en hoe zij haarzelf uiteindelijk omhoog heeft weten te trekken. Hierbij was er ruimte voor de aanwezige vrouwen om vragen te stellen en ook voor Sandra om tips en tricks mee te geven.  

Wat opviel is dat de vrouwen ontzettend veel waarde hechtten aan de persoonlijke sfeer en de herkenningspunten in Sandra’s verhaal. Het maakt veel los en zorgt voor open dialogen en goede momenten van reflectie.  

Achtergrond project
Met het project hoopt Al Maarif vrijwilligers te erkennen en te empoweren. Het project biedt vrijwilligers nieuwe inzichten en tools om verder te ontwikkelen in hun deskundigheid, vaardigheden en kwaliteiten.