Binnen het speerpunt Seksuele en Genderdiversiteit heeft Stichting Inclusief dit jaar een project met als doelen het normaliseren van genderdiversiteit, bijdragen aan de emancipatie van trans personen (deelnemers, lezers/publiek), empoweren en een springplank naar de (media)werkvloer bieden (deelnemers), waarbij journalistiek wordt gebruikt als middel. Op zondag 27 november was het SPE hier op bezoek, bij een workshop die in het teken stond van inclusieve sociale media.   

 

Over Stichting Inclusief 

Stichting Inclusief is gestart als een tijdschriftproject voor arbeidsmigranten en vluchtelingen om hun taalkennis Nederlands meer in praktijk te brengen. Twaalf vrouwen uit verschillende geboortelanden vormden de redactie van een nieuw tijdschrift bedoeld voor Amsterdammers, getiteld INCLUSIEF. Onder leiding van ‘hoofdredacteur’ Meike kropen de deelnemers in de rol van bladenmaker (bedenker, interviewer, schrijver, vormgever, fotograaf). Zij ontmoetten ervaringsdeskundigen en kregen kijkjes op de werkvloer bij mediaprofessionals. Het was al snel duidelijk dat het project meer deed van alleen de taal leren; het had tevens een emanciperende en empowerende functie. De formule wordt nu ingezet voor verschillende doelgroepen met als doel mensen sociaal in te sluiten, mensen bij elkaar te brengen en gelijkheid in de samenleving na te streven. Het project gefinancierd door het SPE richt zich op transpersonen. 

 

Signalen 
De workshop die in het teken stond van inclusieve sociale media werd verzorgd door Laura van der Heide de creator achter het online platform FMNST. De redactie van TRANS Magazine was aanwezig en er werd een combinatie van tips en tricks gedeeld. Daarnaast was er veel ruimte om vragen te stellen aan Laura. Tijdens de vragenronde kwam naar voren dat het moeilijk is om genoeg vrijwilligers structureel te binden aan het tijdschrift. Veel mensen willen wel iets betekenen, maar kunnen zich niet structureel inzetten voor het blad. Hierdoor kan de werkdruk voor de mensen die zich wel structureel inzetten soms hoog oplopen. Laura gaf als tip mee dat het goed zou kunnen werken om een contentplanning te maken en standaard formats, zodat er niet last-minute nog veel gecreëerd moet worden wat voor stressmomenten kan zorgen. Tevens gaf ze aan dat minder posten ook een optie is. Je kan namelijk beter minder, maar wel kwalitatief goede posts delen. Dan veel posts die inhoudelijk misschien minder sterk zijn. Door dit nagesprek kwam de redactie tot de conclusie dat het goed is om hun werkzaamheden en de taakverdeling te evalueren. Het is belangrijker dat iedereen plezier heeft in het werk, dan dat er constant geproduceerd wordt. Ook omdat één van de doelen van TRANS Magazine is het empoweren en bieden van een veilig platform voor de doelgroep. Wanneer iedereen stress ervaart worden deze doelen uit het oog verloren. 

 

Achtergrond project 
Met het project hoopt Stichting Inclusief te bereiken dat transpersonen ingesloten worden door zichzelf en de samenleving. Door dit project kunnen zij zich ontwikkelen in de mediawereld en zichzelf ontdekken.