Binnen het speerpunt gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties heeft Buurvrouwennetwerk Gaasperdam dit jaar een project opgezet dat draait om het bieden van ondersteuning, begeleiding en empoweren van vrouwen die te maken hebben gehad met gendergerelateerd geweld. Dit doen zij onder andere door het organiseren van informatiebijeenkomsten waar vrouwen kennis opdoen over gender gerelateerd geweld en ook een train-de-trainer traject om als vrouw ambassadeur en spokesperson te worden. Het SPE was samen met een medewerker van de gemeente Amsterdam op 27 oktober aanwezig bij de start van hun Train-de-Trainer traject van het project.   

De bijeenkomst
Het train-de-trainer traject van het project ‘Vrouwen in hun Kracht’ is bedoeld om vrouwen die al hebben meegedaan aan eerdere bijeenkomsten van het project de kans te bieden om zich te ontwikkelen tot ambassadeur van Buurvrouwennetwerk Gaasperdam en hun vaardigheden, met name ervaringsdeskundigheid, in te zetten om andere vrouwen die te maken hebben gehad met gendergerelateerd geweld te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. De start van het train-de-trainer traject, waar het SPE aanwezig was, was gericht op het leren vertellen van je verhaal: storytelling. Tijdens de bijeenkomst leren Stella en Haidy de vrouwen de stappen van hoe je een goed persoonlijk verhaal neerzet. Het persoonlijk verhaal van de vrouwen heeft specifiek betrekking op het hebben meegemaakt of meemaken van gender gerelateerd geweld. Ook hebben zij hun ambassadeur Patricia uitgenodigd om de vrouwen een voorbeeld te geven van hoe zo’n persoonlijk verhaal eruit kan zien. Het delen van een ervaringsverhaal helpt om bewustzijn te creëren: een sleutelpersoon die haar ervaringsverhaal deelt kan voor bijvoorbeeld een verborgen vrouw net het duwtje in de rug zijn om de stap naar hulp te zetten. Voor de inzet van ervaringsverhalen in deze context geldt bovendien dat ook de verteller van het verhaal profijt heeft: het vertellen van het eigen verhaal werkt empowering en kan bijdragen aan het verwerkingsproces. Bijzonder was dat de verhalen van de vrouwen allemaal een kantelpunt bevatten. Zo boden de persoonlijke verhalen de ruimte om te laten zien dat er ook een leven is na het slachtofferschap.  

Wat opviel is dat sommige vrouwen aan de hand van dit soort trainingen ook zelf praatgroepen hebben opgezet in hun eigen omgeving. Het bereik van deze trainingen is dus groot en wordt buiten de groep doorgezet. Naast de herkenning, de laagdrempeligheid en veilige sfeer, kan een vrouwennetwerk een belangrijke steun in de rug zijn voor het zoeken en het krijgen van professionele hulp.  

Achtergrond project
Met het project hoopt Buurvrouwennetwerk Gaasperdam informatie, ondersteuning, begeleiding, empowerment en een netwerk te bieden aan vrouwen die te maken hebben gehad met gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties. Zij willen vrouwen in hun kracht zetten zodat zji een volgende stap durven te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling en groei.