Het SPE organiseert jaarlijks drie professionaliseringsdagen voor (vrouwen)organisaties in ons netwerk. Het doel van deze bijeenkomsten is om kennis, vaardigheden en handvatten te bieden, zodat de organisaties zich verder ontwikkelen en meer impact kunnen realiseren in het veld. We blikken terug op de professionaliseringsdag van vrijdag 28 februari. Deze dag stond volledig in het teken van samenwerkingen en partnerschappen sluiten.

De bijeenkomst werd afgetrapt door Job Tupan, Senior Strateeg bij Diversion. Met behulp van een stakeholderanalyse hielp Job de deelnemers in kaart te brengen wie belanghebbenden zijn, wat het belang van de organisatie is en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Wat zijn de eerste stappen die je neemt in een potentiële samenwerking? Waar vind je geschikte partners om dit mee te doen? Door het maken van een stakeholders matrix hebben de organisaties de relaties tussen belanghebbenden en hun behoeften weten te identificeren. 

Bij het maken van een stakeholdersanalyse krijg je ook direct inzicht in raakvlakken die je deelt met andere organisaties in hetzelfde veld of met gelijke doelgroep. Deze organisaties hoeven niet per definitie een concurrent van je te zijn. Het is waardevol te signaleren waarin je als organisatie samen kan optrekken om meer invloed en resultaten te behalen. 

“Ik wil de andere organisaties niet zien als concurrentie, maar als toekomstige samenwerkingspartners.” – Deelnemer

Nieuwe kansen en samenwerkingen aangaan is een stuk makkelijker als je je bewust bent van je eigen kwaliteiten en punten waarin de organisatie zich nog kan ontwikkelen. Om hier een goed beeld van te krijgen hebben de deelnemers een SWOT-analyse gemaakt. Hiermee koppel je de sterktes en zwaktes van je organisatie aan de kansen en bedreigingen van buitenaf. Dit is een nuttige tool om toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen voor je organisatie.  

“Begrijp ook de waarde die jullie toe te voegen hebben als (informele) organisaties.” – Job Tupan

Het thema media en zichtbaarheid is ook nog ter sprake gekomen. Kanalen zoals, social media of traditionele media zijn onmisbaar en belangrijk voor je organisatie. Door in te haken op actualiteiten kunnen bijzondere verhalen uit het veld onder de aandacht worden gebracht. Schroom dus niet om contact te zoeken met journalisten van lokale kranten, radio programma’s of andere mediakanalen. Een van de deelnemers gaf aan het spannend te vinden een journalist te woord te staan. Dit is tevens niet de enige manier om jezelf of je boodschap naar buiten te brengen. Job benadrukte dat er allerlei manieren zijn om dit te doen, zoals een geschreven krantenbericht of een online boodschap. Hij spoorde de deelnemers aan om hulp in te schakelen van andere organisaties of een mediatraining te volgen om alsnog zichtbaar te worden en blijven.

Deze nieuwe inzichten konden direct worden toegepast in een concreet actieplan tijdens de workshop van Mara van Waveren van Stichting Lobby Lokaal. Stichting Lobby Lokaal maakt lobbyen toegankelijk voor informele organisaties door trainingen, advies en informatie aan te bieden. Ook Mara benadrukte het belang van samenwerkingen. Wanneer meerdere organisaties samen achter een initiatief staan, zullen ze meer invloed kunnen uitoefenen binnen de gemeente of een andere formele organisatie. Mara wees de deelnemers op hun recht om hun initiatief te delen met de gemeenteraad. Een van de deelnemers had hier zelfs al een keer ingesproken. Het vergt een precieze voorbereiding vanwege de korte tijd die je hebt, maar zo kan je wel heel concreet van je laten horen.

Het tekort aan mankracht was ook een belangrijk onderwerp tijdens deze bijeenkomst. De onderbezetting maakt het aanvragen van financiering of het schrijven van voorstellen een stuk lastiger. Mara gaf het advies nog strategischer te werk te gaan in zo’n situatie. Denk na over welke partijen je kunnen voorzien van financiering en welke professionele organisaties je hierbij kan betrekken. 

“Veel van deze organisaties zijn slapende krachten, omdat ze niet genoeg mankracht of budget hebben.” – Deelnemer

Een andere terugkerende kwestie was dat veel organisaties moeite hebben met het werven of behouden van vrijwilligers. Een van de deelnemers gaf als tip een profiel aan te maken van de vrijwilliger waarnaar je op zoek bent. Dit kan een profiel zijn van een vrijwilliger gespecialiseerd in een specifieke doelgroep of een vrijwilliger die hier zelf onderdeel van uitmaakt. Heb je te maken met een tekort, dan is het bevorderlijk samen te werken met organisaties die vrijwilligers in overvloed hebben, maar niet de middelen hebben om ze voor lange termijn in te zetten. 

Samenwerkingen en partnerschappen zijn van essentieel belang voor je organisatie. Tijdens deze professionaliseringsdag is er ook volop genetwerkt. De deelnemers zijn met concrete samenwerkingsmogelijkheden naar huis gegaan. Om te groeien en ontwikkelen is belangrijk hierin te investeren. Bezoek netwerkevenementen, ken je kernboodschap, wees niet bang om hulp te vragen en trek samen op met andere organisaties. Hiermee vergroot je je netwerk én maatschappelijke impact in de stad. Samen sta je sterker!