Op zondag 20 december ging het SPE op speerpuntbezoek bij Stichting Pamir. In 2019 heeft de organisatie binnen het speerpunt ‘Jongens en Mannenemancipatie’ budget toegekend gekregen voor het project ‘Mannen willen mee opvoeden’. Het doel van dit project is het gesprek aangaan de rol van de man bij de opvoeding van kinderen met mannen uit de Afghaanse en andere vluchtelingen gemeenschappen door middel van dialoog bijeenkomsten. Zo willen ze deze mannen stimuleren om actief deel te nemen aan de opvoeding van hun kinderen en de rol van vader op een andere manier in te richten. Zo kunnen ze ook bijdragen aan de familie. Het SPE was bij de laatste dialoogsessie aanwezig.

De laatste bijeenkomst gaat over het voeren van een gezonde dialoog. Voor het voeren van een gezonde dialoog is het belangrijk dat je je open en kwetsbaar op kan stellen; wees eerlijk. Hierbij mag je nooit misbruik maken van de situatie en iemands eerlijkheid. De deelnemers geven aan dat het voeren van een open dialoog best lastig kan zijn wanneer je tussen twee culturen in zit. In dat geval is het belangrijk dat je geduld hebt en goed luistert naar de ander.

Een veel genoemd voorbeeld is het feit dat in de Afghaanse cultuur kinderen niet tegen de ouders in mogen gaan, maar dat dit in Nederland anders is. Wat het lastig maakt is dat de ouders de culturele normen wel meenemen, dit kan voor conflict zorgen. Daarom moet je bij het opvoeden over je communicatiestijl nadenken. Ze moeten zich afvragen hoe je als man goed met je partner en je kinderen in gesprek kan gaan.

In Afghanistan hadden mannen alle macht binnen het gezin, dit kwam omdat zij daar de kostwinnaars waren. In Nederland is dat anders. Daar heeft de vader vaak geen werk en kent hij de taal en regels niet, dit kan ervoor zorgen dat hij het gevoel heeft niks waard te zijn. Daarom trekt hij zich terug of wordt hij boos. De dialoog met hem aan gaan kan hierbij helpen. Anders kan het dat mannen zelfmoord plegen of zich gaan afreageren door middel van geweld. Hier zijn vrouwen en kinderen dan het slachtoffer van.

De groep is het eens over het belang van de dialoog en wilt zich graag inzetten om dit uit te breiden. Veel van hen vinden het belangrijk om jongeren te bereiken met deze dialoog sessie, omdat zij nu het slachtoffer zijn van de mannelijke gezinsleden. De mannen denken dat ze hier bijvoorbeeld radio en tv voor in kunnen zetten of dat ze deze dialoogsessies kunnen organiseren in steden in heel Nederland.

‘’Ik vind dit een heel goed programma en ben heel erg blij met de groep. Ik voel me hier heel erg thuis. Ik vind dat er geen verschil tussen mannen en vrouwen moet zijn. We moeten elkaar altijd helpen.’’

Stichting Pamir weet met deze bijeenkomsten de dialoog open te breken en Afghaanse mannen te stimuleren hun omgeving te veranderen en gelijkwaardiger in te richten. Dit was de laatste bijeenkomst van het project, maar er wordt een onlinegroep gemaakt zodat de mannen door kunnen gaan met de dialoogsessies. Hier is veel behoefte aan bij de mannen.