Op dinsdag 8 december ging het SPE op speerpuntbezoek bij Stichting Verbeteren Pedagogisch Klimaat. In 2019 heeft de organisatie binnen het speerpunt ‘Jongens en Mannenemancipatie’ budget toegekend gekregen voor het project ‘Baas over eigen agressie en boosheid’. Het doel van dit project is mannen uit de Somalische gemeenschap bewust leren omgaan met eigen agressie en die van anderen zoals hun partner en kinderen. In een vijftal bijeenkomsten bespreken ze de volgende thema’s: Wat is agressie en waar komt dit vandaan?; Grenzen stellen; Omgaan met macht en onmacht; Omgaan met de verschillende territoria waar agressie plaats kan vinden; Zelfbeheersing en het leren van de-escalerende technieken. Het SPE was bij de laatste training aanwezig.

De training begint met een terugblik. Wat hebben de deelnemers de afgelopen sessies geleerd? De deelnemers kunnen het begrip agressie definiëren, de term wordt vooral als negatief gezien. Maar een van de deelnemers noemt dat het ook iets positiefs is; het is een vorm van communicatie. Je moet alleen weten hoe je ermee om moet gaan.

Om in situaties waar agressie een rol speelt goed te reageren moet je professioneel handelen. Dit doe je door: rustig te blijven en je af te vragen: ‘’Kan ik een bijdrage leveren om de situatie te de-escaleren?’’ Zo nee? Stop dan. Zo ja? Leg dan contact.

Als je besluit in te grijpen denk dan in oplossingen en houdt de volgende handvatten in gedachte:

  • Heeft iemand een doel met het tonen van agressie? Dan negeer je deze persoon.
  • Is iemand gefrustreerd? Confronteer deze persoon dan met zijn of haar gedrag.
  • Probeer iemand te kalmeren.
  • Rond het gesprek af in plaats van het open te houden na afloop.

Daarnaast is het aangeven van grenzen belangrijk. Als je de grenzen van mensen weet, dan kan je agressie voorkomen. Maar wat zijn grenzen?

‘’Voor mij is expres iemand beledigen een grens.’’ ‘’Achter mijn rug om negatief over mij of mijn ouders praten gaat mij te ver.’’

Wanneer er toch agressie ontstaat kan je een situatie proberen te deescaleren op de volgende manieren:

  1. Actief luisteren.
  2. Rustig buikademen, dit zorgt voor zelfcontrole.
  3. Open lichaamstaal en houding.
  4. Praat in wij-termen, dit verkleind de afstand tussen jou en de ander.

Een vraag die veel naar voren komt is hoe je als ouder met kinderen omgaat die tegen je in gaan. Shakuur, de trainer, legt uit dat ze dat in het perspectief van de Nederlandse samenleving moeten bekijken. In Somalië wordt mondig zijn namelijk niet gestimuleerd, maar in Nederland wordt het juist verwacht dat kinderen voor zichzelf opkomen. Stimuleer dit thuis ook, maar geef hierin je grenzen op een respectvolle manier aan. Zo kan je beide culturen samenbrengen.

Shakuur sluit de bijeenkomst af door te benadrukken dat je best boos mag zijn, maar als je andere je grenzen laat weten dan hoef je niet te ontploffen. Je kan het gedrag van anderen niet beheersen, alleen beinvloedden.

Stichting Verbeteren Pedagogisch Klimaat weet met deze bijeenkomsten mannen te leren om met agressie en woede van zichzelf en anderen om te gaan en het gesprek hierover open te breken.

‘’Ik heb veel geleerd van de vorige sessies. Ik pas het toe in mijn gezinsleven en in mijn werk. Ik merk dat ik anders denk en dat ik vaker denk: wat wil deze persoon bereiken met zijn boosheid?’’