Op maandag 8 februari ging het SPE op online speerpuntbezoek bij Stichting Congada. In 2019 heeft de organisatie binnen het speerpunt ‘Arbeid en Zorg’ budget toegekend gekregen voor het project ‘Debit en Credit. Hoe zat het ook alweer?’. Het doel van dit project is dat meer vrouwen hun financiële positie verbeteren door goed inzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven. Dit doen ze door deze op papier te zetten. Verder gaat het over geld besparen en verstandig omgaan met geld. Het SPE was bij de tweede bijeenkomst van de reeks aanwezig. Deze training ging over het beste uit jezelf halen en het belang van op papier zetten van je inkomsten en uitgaven.

De training wordt gegeven door Helen Burleson. Ze stelt zichzelf voor en vertelt over haar loopbaan als onder andere leiderschapscoach. Ook heeft ze een boek geschreven waarin ze uitlegt hoe je in 10 stappen grip kan krijgen op je leven. Ze deelt de training op in twee delen. Het eerste uur staat in het teken van jezelf kennen en wat je belangrijke waarden vindt. Daarna denken de deelnemers na over het huiswerk van de vorige bijeenkomst, waar ze al hun inkomsten en uitgaven op hebben moeten schrijven. Het doel van deze opdracht is het belang ervan inzien, het kan zorgen voor meer rust in je hoofd als je alles op een rijtje hebt.

In het eerste deel bespreken de vrouwen hun doelen en dromen en praten ze over waarden die ze belangrijk vinden. Waarden die genoemd worden zijn naastenliefde, respect, vriendschap en zelfredzaamheid. Mevrouw Burleson geeft als reactie op deze waarden dat het belangrijk is jezelf centraal te zetten in je leven en jezelf ook tijd te gunnen. Een manier om beter met tijd om te gaan is de 10 minuten strategie. Hierbij probeer je de taak die je van jezelf af moet maken binnen 10 minuten te doen. Zo kun je beter prioriteiten stellen en je tijd beter indelen. Zo zie je dat je veel dingen snel gedaan kan krijgen. Deze tip wordt als waardevol ervaren en een deelneemster van de bijeenkomst geeft aan deze strategie al toe te passen in haar leven.

In het tweede deel van de cursus wordt er gefocust op uitgaven en inkomsten. De vaste lasten worden op een rijtje gezet:

 • Belastingen
 • Verzekeringen
 • Huis
 • Abonnement

Ook de mogelijke inkomsten worden besproken:

 • Salaris
 • Inkomsten uit eigen onderneming
 • Toeslagen
 • Vrijwilligersbijdrage

Door deze dingen te controleren kun je kritisch zijn op je uitgaven. Welke dingen gebruik je echt, wat is hoognodig en wat niet? Zo kun je ook schulden voorkomen of afbetalen. Discipline is hierin belangrijk; eten, drinken en gezond leven zijn een belangrijke basis. Al het andere is extra.

Ten slotte hebben de vrouwen al hun inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet. Ze worden gevraagd hun financiële situatie een cijfer te geven aan de hand van ‘The wheel of life’. Dit is een wiel dat de verschillende leefgebieden weergeeft. Aan de hand van scores kun je kijken of je tevreden bent met de situatie in elk leefgebied en of je eraan moet werken. De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1 t/m 4 is onvoldoende; je moet eraan werken
 • 5 t/m 7 is een redelijke score; je mag tevreden zijn
 • 8 t/m 10 is een hele goede score; je kan zeer tevreden zijn

De meeste vrouwen geven zichzelf tussen de 7 en 8. Toch wordt meegegeven dat je nooit tevreden moet zijn, want je financiële situatie is nooit stabiel. Je inkomen kan zomaar veranderen of zelfs wegvallen. Als belangrijk advies geeft mevrouw Burleson mee:

‘’Als je het gevoel hebt dat je er alleen niet meer uitkomt, trek aan de bel. Praat erover met mensen.’’

Aan de bel trekken is niet erg, het is een verstandige keuze en er zijn altijd mensen die kunnen helpen. Als je wil voorkomen dat je in financiële problemen komt, is sparen ook belangrijk. Veel vrouwen noemen sparen als doel voor de komende periode. Een heel slim doel volgens mevrouw Burleson. Door te sparen kun je in moeilijke periodes toch rondkomen. In andere woorden:

‘’Sparen is jezelf betalen.’’

Stichting Congada weet met het project ‘Debit en Credit. Hoe zat het ook alweer?’ de deelnemers goed inzicht te geven in hun eigen financiële situatie. Indien deze niet goed blijkt te zijn, bieden ze mogelijkheden om hier aan te werken. De groep vrouwen die deelneemt aan de bijeenkomst vertelt veel te hebben aan de informatie. Wat vooral bleef hangen is de tip dat je niet moet vergeten tijd voor jezelf te nemen. Door deze groep blijven ze gemotiveerd om te gaan werken en hun financiën op orde te krijgen.