De afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de Gemeente Amsterdam biedt op verschillendemanieren ondersteuning aan Amsterdammers. Deze personen behoren soms ook tot de doelgroep van de organisaties in het SPE netwerk. Het is daarom als organisatie goed om bekend te zijn met het aanbod van WPI, zodat jouw aanbod en dat van WPI goed op elkaar aansluiten. Dit biedt ruimte voor het aangaan van eventuele samenwerkingen. Daarom heeft het SPE Bianca Handoko van het WPI NUG-team gesproken.

Het NUG-team

Het NUG-team van WPI begeleidt voornamelijk niet-uitkeringsgerechtigden, die ondersteuning nodig hebben om economisch zelfstandig te worden of te blijven. Een niet-uitkeringsgerechtigde kan een Amsterdammer met een werkende partner, met een hypotheek of met spaargeld boven de vastgestelde norm zijn. Onder de doelgroep vallen ook zzp’ers en mensen met een Anw-uitkering.

Voorwaarden om je aan te kunnen melden bij het NUG-team:

  • Je moet in Amsterdam ingeschreven staan;
  • Je werkt nu niet of maximaal 12 uur per week;
  • Je wilt meer dan 12 uur per week gaan werken;
  • Je ontvangt geen uitkering of alleen een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet (ANW);
  • Je ben 27 jaar of ouder. Jongeren tot 27 jaar kunnen zich inschrijven bij het Jongerenpunt.

De medewerkers van het NUG-team helpen Amsterdammers bij het vinden van werk, het volgen van een opleiding of het maken van andere geschikte vervolgstappen richting werk. Ze bieden hiervoor verschillende trajecten aan, maar ze beantwoorden ook andere vragen over bijvoorbeeld schulden. Ze begeleiden rond de 450 nieuwe deelnemers per jaar en werken per stadsdeel. Bianca is het aanspreekpunt voor regio West, het stadsdeel Bos en Lommer. Afspraken van het NUG-team vinden vaak plaats bij stadsloketten of in wijkcentra. Het voeren van deze gesprekken in wijkcentra werkt drempelverlagend en stimuleert de toegankelijkheid van het NUG-team. Op dit moment gaan de gesprekken vanwege Corona online.

Het volgen van een traject

De meeste deelnemers komen via de gemeente bij het NUG-team terecht. Daarnaast promoot het NUG-team zichzelf ook via flyers en op evenementen als de Talentenbeurs en bannenmarkten, maar ze komen ook graag in contact met potentiële deelnemers via buurtcentra en (vrouwen)organisaties. Als je vrouwen kent die de ondersteuning van het NUG-team kunnen gebruiken, adviseer ze dan om zich aan te melden. Dat kan via het volgende e-mailadres: aandeslag@amsterdam.nl

Als iemand zich aanmeldt bij het NUG-team vindt er eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek van ongeveer een uur proberen de medewerkers een goed beeld te krijgen van de werkwens en de situatie van de deelnemer en maken ze op basis daarvan samen een passend plan van aanpak. De deelnemer kan bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het volgen van een opleiding. Deze opleiding moet wel arbeidsmarktrelevant zijn.  Deelnemers worden dan begeleid tot aan het behalen van een diploma. Tijdens het traject staat het NUG-team altijd voor de deelnemer klaar voor zowel begeleiding als coaching. Het streven van het NUG-team is om alle kandidaten te begeleiden naar betaald werk.

Aanbod NUG-team

Naast de persoonlijke gesprekken en plannen die worden opgesteld, biedt het NUG-team ook andere instrumenten aan. Zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld een scholingsvoucher aanvragen.  Hiermee kunnen ze de opleidingskosten vergoed krijgen. Voorwaarde is wel dat de opleiding arbeidsmarkt relevant is. Deze voucher is niet alleen bestemd voor niet-uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden met een laag inkomen en ZZP’ers kunnen hier gebruik van maken. Om in aanmerking te komen voor een scholingsvoucher geldt een inkomensnorm. Zo mag het inkomen van geïnteresseerden niet hoger liggen dan 120-130% van het minimuminkomen.

Naast de scholingsvoucher kan het NUG-team ook bemiddelen naar vrijwilligerswerk. Hiermee kunnen de kandidaten hun cv aanvullen met nieuwe werkervaring.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het NUG-team via: aandeslag@amsterdam.nl

Andere informatie over werk en ondersteuning: www.amsterdam.nl/werk-inkomen