De afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de Gemeente Amsterdam biedt op verschillende manieren ondersteuning aan personen in Amsterdam. Deze personen behoren soms ook tot de doelgroep van de organisaties in het SPE netwerk. Het is daarom als organisatie goed om bekend te zijn met het aanbod van het WPI, zodat jouw aanbod en dat van het WPI goed op elkaar aansluiten. Dit biedt ruimte voor het aangaan van eventuele samenwerkingen. Daarom heeft het SPE Bianca Handoko van het WPI NUG-team gesproken.

Het NUG-team

Het NUG-team van het WPI begeleidt voornamelijk niet-uitkeringsgerechtigden, die ondersteuning nodig hebben om economisch zelfstandig te worden of te blijven. Een niet-uitkeringsgerechtigde kan een individu met een werkende partner, een individu met een hypotheek of een individu met spaargeld boven de vastgestelde norm zijn. Onder de doelgroep vallen ook zzp’ers, mensen met een Anw-uitkering en mensen met een WW-uitkering die niet in de bijstand zitten. Mensen met een WW-uitkering kunnen een maand voor het einde van hun WW een beroep doen op de NUG voorzieningen.

Het NUG-team helpt de doelgroep bij het vinden van werk, het volgen van een opleiding of het maken van andere geschikte vervolgstappen. Ze bieden hiervoor verschillende trajecten aan, maar beantwoorden ook andere vragen over bijvoorbeeld schulden. Ze begeleiden rond de 450 nieuwe deelnemers per jaar en werken per stadsdeel. Bianca is het aanspreekpunt voor het stadsdeel Bos en Lommer. Afspraken van het NUG-team vinden vaak plaats bij stadsloketten of in wijkcentra. Het voeren van deze gesprekken in wijkcentra werkt drempelverlagend en stimuleert de toegankelijkheid van het NUG-team.

Het volgen van een traject

De meeste deelnemers komen via de gemeente bij het NUG-team terecht. Daarnaast promoot het NUG-team zichzelf ook via flyers en op evenementen als de Talentenbeurs, maar ze komen ook graag in contact met potentiële deelnemers via buurtcentra en (vrouwen)organisaties. Als je vrouwen kent die baat bij hulp van het NUG-team kunnen hebben, meld ze dan vooral aan door te mailen naar: aandeslag@amsterdam.nl.

Als iemand zich aanmeldt bij het NUG-team vindt er eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek van ongeveer een uur proberen de medewerkers een beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer en maken ze op basis daarvan samen een passend plan. De deelnemer kan bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het volgen van een opleiding. Deelnemers worden dan begeleid tot aan het behalen van een diploma. Tijdens het uitvoeren van het plan staat het NUG-team altijd voor de deelnemer klaar voor zowel begeleiding als adviesgesprekken. Zo wordt er als deelnemers uitvallen tijdens een opleiding gekeken naar welke opleiding misschien beter bij diegene past. Het doel is niet altijd om te eindigen met een betaalde baan. Voor het NUG-team is hun doel bereikt als de klant zelf verbetering ziet en tevreden is met zijn of haar situatie. Voor bijna alle deelnemers kan het NUG-team wel iets betekenen: ze schatten dat ze slechts 1% niet verder kunnen helpen.

Aanbod NUG-team

Naast de persoonlijke gesprekken en plannen die worden opgesteld, biedt het NUG-team ook andere zaken aan. Zo kunnen deelnemers in sommige situaties een scholingsvoucher krijgen die de kosten dekt om een opleiding te volgen waarvan het diploma hen zicht geeft op een baan. Deze voucher is niet alleen bestemd voor niet-uitkeringsgerechtigden. Ook bijvoorbeeld werkenden met een laag inkomen of zzp’ers kunnen dit aanvragen. Het inkomen moet wel aan bepaalde eisen voldoen, zo moeten geïnteresseerden in aanmerking komen voor een stadspas. Naast de scholingsvoucher kan het NUG-team ook plekken aanbieden om vrijwilligerswerk te doen bij wijkcentra in Amsterdam.

Naast het aanbod van het NUG-team zelf, worden er ook andere trajecten aangeboden in de stad. Zo is er een apart traject voor vluchtelingen, een nieuw traject genaamd ‘Switch’ voor mensen die onder de TOZO-regeling vallen en het ‘Starttraject’ voor mensen die sinds kort een uitkering krijgen. Voor meer informatie over deze trajecten en het aanbod van het NUG-team kan je contact opnemen met Bianca: b.handoko@amsterdam.nl

Om geïnteresseerden aan te melden bij het NUG-team kan je mailen naar: aandeslag@amsterdam.nl