Op vrijdag 28 oktober organiseerde het SPE de eennalaatste kennissessie van dit jaar over Financiële Onafhankelijkheid. De rode draad tijdens deze sessie was vooral: Hoe kunnen wij, de vrouwenorganisaties, vrouwen op weg helpen naar financiële onafhankelijkheid.  Er werd gefocust op het delen van signalen, het bieden van kennis over regelingen omtrent werk en inkomen, en organisaties werden voorzien van handige tips en tools waarmee zij hun achterban kunnen helpen. 

Vanuit het SPE-Netwerk ontvangen wij veel signalen over vrouwen en de stap naar werk en economische zelfstandigheid. Zo heerst er angst voor het verlies van financiële zekerheid bij de stap naar betaald werk en mist er kennis als het gaat om bestaande regelingen met betrekking tot werk, participatie en inkomen.  Daarnaast voelen vrouwen met een gezin de druk van bestaande genderrollen en zorgtaken, die ook lijken te zijn toegenomen tijdens corona. Hierdoor missen veel vrouwen de kans en de ruimte tot zelfontwikkeling en ontplooiing en het opdoen van ervaringen buiten de huiselijke sfeer.  

De bijeenkomst 

Het eerste onderdeel van een SPE sessie is het netwerkonderdeel waarbij de organisaties signalen met elkaar delen. De organisaties ervaren veel dezelfde problematieken bij hun achterban. Een terugkerend thema is bijvoorbeeld dat de overgang tussen bijstand en werk vaak een te grote stap is voor veel vrouwen waar nog veel onzekerheid en angst ligt. 

Om deze onzekerheid ietwat weg te nemen heeft SPE Marcus Reitsema van het WPI (Werk, Participatie en Inkomen) uitgenodigd. Hij komt de organisaties vertellen over het beleid en regelingen omtrent werk en inkomen met betrekking tot waar de organisaties tegenaan lopen. De belangrijkste tip is dat vooraf aan een afspraak met je klantbegeleider, het handig is om je eigen doel al duidelijk voor ogen te hebben. Hierin kunnen informele organisaties veel betekenen voor klanten van het WPI. Wel willen de organisaties dat er tegelijkertijd meer toenadering wordt gezocht in het veld zelf. Er liggen veel mogelijkheden voor samenwerking en het nader tot elkaar komen en dit is iets waar zowel het WPI als de organisaties aan willen werken. 

Naast het WPI heeft het SPE ook de strategische alliantie Samen Sterk Met Werk uitgenodigd. Stella van Buurvrouwennetwerk Gaasperdam, Habiba van Prachtvrouw en Marlijn van Vrouw en Vaart vertellen tijdens een live Q&A over het ontstaan van de alliantie, hun missie & visie en de projecten die al lopen. Zo geven de organisaties van de alliantie trainingen ‘Op Weg Naar Werk’ die vrouwen helpen in hun kracht te staan en hun talenten en passies te ontdekken. De laagdrempeligheid van de alliantie biedt veel hoop voor de organisaties en de connectie met de gemeente zorgt ervoor dat signalen effectiever kunnen worden doorgegeven.  

Het laatste onderdeel van de bijeenkomst is een workshop waarbij de organisaties aan de slag gaan met De Kiezen Voor Werk Methode (KVW). Dit zijn dialoogtechnieken en werkvormen voor organisaties om (NUG-)vrouwen te helpen een stap te zetten naar economische onafhankelijkheid. Het focust vooral op het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen en het helpen om vrouwen een weloverwogen keuze te laten maken omtrent werk.

Een belangrijke techniek van de KVW methode waar de organisaties mee aan de slag gaan tijdens de sessie is het ‘uitstellen van eigen oordeel’. Dit doe je door je eigen kennis als het ware even aan de kant te zetten en te reflecteren in plaats van reageren. Hiermee creëer je een open houding die ervoor zorgt dat iemand de ruimte en veiligheid voelt om hun verhaal te vertellen. De organisaties gingen ook fysiek aan de slag met de praktische werkvorm ‘waardeverkenning’. Met het opgooien van een stelling over werk kunnen deelnemers een plek innemen in de ruimte die aangeeft in hoeverre iemand het eens of oneens is met de stelling. Vervolgens loopt de gespreksvoerder door de ruimte en stelt inhoudelijke en reflecterende vragen aan de deelnemers. Deze werkvorm kunnen de organisaties gebruiken bij hun achterban om zo het gesprek over werk open te stellen.  

Al met al is het een zeer geslaagde bijeenkomst. De organisaties geven aan veel te hebben aan alle informatie en de praktische oefeningen met de dialoogtechnieken worden. Er is veel vraag naar meer sessies over dit onderwerp.  

Handout van de kennissessie