Verslag bijeenkomst Stichting HIMILO – Men Speak Out 

Binnen het speerpunt gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties heeft Stichting HIMILO dit jaar een project opgezet over de bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (VGV) en de rol die mannen spelen hierin. Dit doen zij door het trainen en inzetten van sleutelfiguren. Stichting HIMILO zet zich al jaren in voor de verbetering van de maatschappelijke positie van de Somalische gemeenschap in Nederland en de bewustwording over en het tegengaan van genitale verminking bij vrouwen. Op zaterdag 15 oktober waren het SPE en een medewerker van de gemeente Amsterdam op bezoek bij hun eerste intervisiebijeenkomst.  

De bijeenkomst
Tijdens de eerste intervisiebijeenkomst kwamen alle sleutelfiguren bijeen om te reflecteren en evalueren over de tot dan toe gehouden huiskamergesprekken. Hierbij deelden zij ook informatie en wisselden zij ervaringen uit: wat werkt wel, wat werkt niet en wat kan er beter. Het uitwisselen van deze ervaringen en informatie vond plaats onder het deskundig oog van Zahra Naleia (FSAN), die al jaren strijdt tegen vrouwenbesnijdenis en het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Hierdoor was er een goede samenhang tussen persoonlijke en deskundige inbreng.  

Wat opviel is dat een aantal mannen die de sleutelfiguren spreken tijdens de huiskamergesprekken het onderwerp VGV benoemen als ‘een vrouwenonderwerp’. Vaak wordt het gesprek van VGV vermeden onder mannen maar juist nu, door de sleutelfiguren, lijken de gesprekken meer gevoerd te worden. De sleutelfiguren, allemaal mannen die zelf ook onderdeel zijn van de gemeenschappen, zijn zich bewust van hun positie als man en dat juist zij deze dialoog aan moeten gaan met mede-mannen voor meer bewustwording en het tegengaan van VGV.  

Achtergrond project
Met het project hoopt HIMILO het taboe van VGV te doorbreken en mannen te informeren en bewust te maken over de fysieke en mentale gevolgen van VGV voor vrouwen en de rol die de mannen zelf hebben als het aankomt op dit onderwerp. Met informatie en bewustwording kunnen meer mannen zich gaan uitspreken tegen VGV .