Op 20 september was het SPE aanwezig bij de Expertmeeting ‘Ken jouw rechten’ georganiseerd door ThinkKabir en DailyTrust. In de locatie van Stichting Argan in Nieuw-West werd het onderwerp besproken met experts en het publiek. Centraal stond de ervaring dat kinderen en ouders hun rechten niet kennen wanneer zij in aanraking komen met politie, Jeugdzorg of andere instanties.

Dagvoorzitter Rob Witte, teamleider onderzoek Artikel 1, opende de meeting, waarna Soraya Hadjar een gedicht voordroeg. Fatimazohra Hadjar van Stichting ThinkKabir vertelde een persoonlijk verhaal in haar openingswoord. Fatimazohra zelf is meerdere keren in situaties terechtgekomen waarin zij wél wist wat haar rechten waren. Maar andere ouders weten dit vaak niet, en daar moet aandacht aan besteed worden.

“Omdat ik weet wat mijn rechten zijn, andere moeders niet” – Fatimazohra Hadjar

Eva Klooster, onderzoeker op het terrein van onderwijs en diversiteit en verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut, vertelde over stagediscriminatie in het mbo. Veel jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond hebben moeite om een stage te vinden. Zij hebben last van vooroordelen en krijgen te maken met discriminatie. Wat zijn jouw rechten als student op dit vlak? Eva gaf aan dat er nog weinig beleid is ontwikkeld om stagediscriminatie aan te pakken. Er is wel een meldingspunt, maar daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Vandaar de tip van Eva: “melden heeft zin. Meld het, klaag, bespreek.”

Zowel Eva Klooster als Fatima Ouahou, van Stichting Malak, waren het erover eens: “elk kind heeft recht op aandacht en begeleiding.” Fatima sprak over haar eigen worsteling met het onderwijs van haar dochter Malak, die het syndroom van Down heeft. Kinderen zoals Malak kunnen naar het speciaal onderwijs, maar zij hebben ook recht op passend onderwijs. Dit wilde Fatima graag en daarom zet zij zich al jaren in voor passend onderwijs.

“Deze kinderen [met een beperking] hebben veel aandacht nodig, maar worden in een hokje gezet. […] De leerling wordt een product.” – Fatima Ouahou

Daarna sprak advocaat Wendy Vos over haar werk en de ingewikkelde zaken waar zij mee te maken krijgt. Zij treedt vaak op als advocaat in zaken waar het bijvoorbeeld gaat over de bemoeienis van Jeugdzorg in gezinnen of de vervolging van jongeren. Wendy gaf het belang aan van een ondersteunend netwerk voor mensen die bijvoorbeeld in aanraking komen met Jeugdzorg. Het is waardevol dat deze mensen niet alleen staan tegenover de instantie. Een vertegenwoordiger en een agent van de politie Amsterdam-Amstelland waren ook aanwezig. Zij stipten het belang van het onderwerp aan, en gaven aan ook mee te willen helpen aan het duidelijk maken van de rechten van ouders. Er is wel een grens, want politie kan bepaalde informatie niet verstrekken aan ouders van kinderen die ouder zijn dan 18 jaar.

Na een pauze ging het programma door met onder andere Noura Soussi, GZ-psycholoog en manager Jeugd bij Indaad. De sprekers kwamen tijd tekort en er was volop discussie en uitwisseling tussen publiek en sprekers. Dit geeft nog maar eens aan hoe sterk dit onderwerp leeft en hoe belangrijk het is.