Op 29 maart bezochten we het project ‘Sterke meiden, sterke moeders’ van Prachtvrouw coaching. Door middel van trainingen die parallel aan elkaar lopen maken ze moeders en hun dochters veerkrachtiger. Moeders en dochters volgen de trainingen los van elkaar. Waar moeders vooral over verschillende onderwerpen met elkaar in gesprek gaan, bestaan de trainingen van de dochters vooral uit activiteiten.

De bijeenkomst start met een terugblik op de vorige bijeenkomst. Deze ging over gevoelens en was erg moeilijk voor veel moeders. Sandy die de dialogen leid was erg benieuwd hoe de dochters het ervaren hadden en vroeg aan de moeders of ze hiernaar gevraagd hadden. De moeders vertelden dat ze hun dochters zien veranderen.

‘’Mijn dochter laat ook meer emoties zien. Ze bloeit echt op. Dit zorgt er ook voor dat ik opener naar mijn kind toe wordt.’’

De moeders vertelden allemaal dat ze door de trainingen meer met hun kinderen delen, ze alerter zijn op signalen van hun kinderen en dat ze door hebben hoe belangrijk het is om 1-op-1 tijd door te brengen met hun dochter.

De rest van de dialoogbijeenkomst ging over het gebruik van sociale media. De moeders gaven aan dat hun kinderen vaak beter wisten hoe het werkt, omdat ze er echt mee opgroeien. Voor de moeders kan het moeilijk zijn om up to date te blijven op dit onderwerp. Een punt wat de moeders wel aangaven was dat hun kinderen niet op de hoogte zijn van de consequenties van hun online gedrag. Het vertrouwen tussen moeder en kind op dit onderwerp is belangrijk. In hoeverre vertrouw je je kind online? En wanneer grijp je in?

De aanwezige moeders vertelden dat ze duidelijke afspraken maken met hun kinderen op dit onderwerp, maar er ook heel open over zijn. Zelf hadden ze niets te verbergen en mochten de kinderen ook in hun telefoon kijken, door dit op deze manier aan te pakken waren hun kinderen ook heel open over hun eigen telefoongebruik.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk hoe zowel de moeders als dochters zich open leerden stellen tegenover elkaar en hoe dit juist de opvoeding en wederzijds begrip ten goede kwam. Hierdoor merkte ze dat zij, zowel zelf als hun dochters sterker in hun schoenen staan.