Vrijdag 5 april vond de eerste Netwerkbijeenkomst van het jaar plaats in Midwest. Met als centraal thema jonge meiden en weerbaarheid. De focus binnen dit onderwerp lag op gevaren als alcohol, drugs, sexting en grooming en het voeren van dialoog. Om de afstand tussen de formele en informele organisaties te verkleinen had het SPE de zedenpolitie Amsterdam, Helpwanted.nl en Jellinek uitgenodigd.

Zedenpolitie Amsterdam

De zedenpolitie gaf een presentatie over sexting en grooming. Wat wordt er gedaan na een melding of aanklacht? Wanneer wordt er overgegaan tot vervolging? En welke mogelijke straffen zijn er? De organisaties waren vooral benieuwd naar hoe de politie omgaat met verschillende achtergronden van slachtoffers. Voor jongeren met een islamitische achtergrond kan het moeilijk zijn om de ouders erbij te betrekken. Gelukkig beschikt de politie over de juiste expertise om het per situatie anders aan te pakken. Wil je melding doen bij de politie? Bel dan! Mocht je het moeilijk vinden om aangifte te doen, neem dan vooral iemand mee. Dit mag ook een vriendin zijn wanneer je het lastig vindt om met een volwassene te komen.

Helpwanted.nl

De medewerkers van Helpwanted.nl zijn vaak het eerste contactmoment na een gebeurtenis waarbij online seksueel misbruik plaats heeft gevonden. Zij verlenen dan een soort EHBO. Ze stellen samen een stappenplan op voor de slachtoffers om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het voornaamste advies is om naar de politie te gaan en aangifte te doen. Daarnaast hebben ze handleidingen op hun website staan met tips voor veilig social media gebruik en hoe je moet handelen wanneer je in een bepaalde situatie beland bent.

Een belangrijk signaal van zowel de zedenpolitie als helpwanted.nl, was dat verbieden niet werkt. Mochten jongeren wel aan sexting willen doen leer ze dan de gevolgen hiervan. Jongeren zien deze namelijk nog niet in. Vertel ze bijvoorbeeld dat het verstandig is om onherkenbaar op de foto te gaan (zonder hoofd of lichaamskenmerken). Mochten ze  wel slachtoffer zijn geworden, dan is het wegnemen van de schaamte van groot belang. De slachtoffers schamen zich vaak al erg genoeg en leggen de schuld bij zichzelf in plaats van bij de dader neer. Een open gesprek voeren en benadrukken dat het niet hun fout is helpt ze bij het verwerken van de gebeurtenis.

 

Jellinek

Jellinek verzorgde vanuit de afdeling preventie een workshop over verslaving. Verslaving is goed te behandelen. maar om problemen te voorkomen is het belangrijk om niet te oordelen, schaamte te verminderen, openheid te bevorderen en alert te blijven op signalen.

Vrijwel meteen kwam het onderwerp lachgas ter sprake. De organisaties gaven aan dat zij merkten dat steeds meer jongeren uit hun doelgroep dit gebruikten. Vaak ging het hier over gewoontegebruik. Jellinek bevestigde deze trend en vertelde dat zij bezig zijn met onderzoek hiernaar. Daarnaast legden ze contacten met de organisaties die ook veel deden omtrent dit onderwerp.

Volgens Jellinek is het verbieden van middelengebruik effectief onder de voorwaarde je er een goed gesprek aan verbindt en uitlegt waarom je het verbiedt. Zorg tijdens dit gesprek wel dat je duidelijk maakt dat de persoon in kwestie wel altijd naar je toe kan komen wanneer er toch sprake is van gebruik. Het behouden van een open sfeer blijkt ook hier dus weer belangrijk.

 

Contact

Jellinek komt graag (kosteloos) bij organisaties langs om voorlichtingen te geven (https://www.jellinek.nl/over-jellinek/organogram/preventie/compleet-cursusaanbod/).

Heb je nog vragen voor de zedenpolitie? Neem dan contact met ze op via:
Team zeden Amsterdam
Algemeen nummer: 0900 8844
John van Beek: 0653875769

Je kan met Helpwanted.nl contact opnemen om een gastles, workshop of voorlichting af te spreken op het nummer 020 – 2615275 of via helpwanted@helpwanted.nl.

Tot slot wat kan je als organisatie doen wanneer je hulp wilt bieden op dit vlak? In dit onderzoek worden een aantal aanbevelingen voor hulpverleners en andere professionals gedaan.