Datum 7 mei 2019

Om kansengelijkheid te creëren moeten we samen hardnekkige problemen als armoede, werkeloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval in Amsterdam-Zuidoost aanpakken. Dat is de inzet van een uniek sociaal pact van partijen en bewoners uit Zuidoost en kennisorganisatie Movisie. Kern van de aanpak: bewoners, professionals en beleidmakers voeren beter activiteiten uit op basis van de specifieke behoefte van bewoners, samen wordt geleerd en verbeterd.

Lokale organisaties Venzo, Swazoom, de BuurtWerkKamerCoöperatie, PBAZO en Dynamo slaan samen met het landelijk kennisinstituut Movisie de handen ineen zodat bewoners beter in staat zijn met elkaar de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Sommige bewoners zijn ontevreden met het huidige aanbod en vertrouwen soms professionals, beleidsmakers en bestuurders niet. Hiernaast werken nog te veel organisaties vanuit hun eigen doelstellingen, regels en methodieken. Om de behoefte beter in beeld te krijgen worden duizenden bewoners geïnterviewd over hun gewenste toekomst en wat daarvoor nodig is. De uitkomsten daarvan zijn leidend voor het nieuwe handelen van onze professionals. Veranderingen moeten van binnenuit komen willen ze een kans van slagen hebben en altijd gericht zijn op het verminderen van de problemen van inwoners in een kwetsbare situatie.

Samen verantwoordelijk.
Dit sociaal pact gaat het stadsdeel een voorstel doen om samen met bewoners de opdracht te krijgen de sociale basis in Zuidoost te versterken. De ‘sociale basis’ zijn sociale verbanden, voorzieningen en bewonersactiviteiten die nodig zijn voor een goede kwaliteit van leven. Met een sterke sociale basis hebben alle bewoners een vangnet als het tegenzit en worden zij indien nodig zo vroeg mogelijk met de juiste hulp in contact gebracht. In dit sociaal pact gaan de organisaties meer integraal vroegsignaleren. Vervolgens zal bij de aanpak van vraagstukken of problematiek worden uitgegaan van talenten en behoeften van bewoners. Daarom zal de inhoud van het voorstel samen met hen worden vormgegeven, werken we samen en zetten in met maatwerk op zelf- en samenredzaamheid.

Het sociaal pact wil dat bewoners weer vertrouwen krijgen in professionals, beleidsmakers en bestuurders. Daarom kunnen meer bewoners en organisaties zich aansluiten bij dit sociaal pact. Er is ‘lef’ nodig om samen de kansen en het welzijn van bewoners te verbeteren. Meedenken, meedoen en meebeslissen van bewoners is een noodzaak. Daarnaast is belangrijk dat bewoners ook zelf verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap krijgen over de mogelijkheden van hun buurt. De partijen van het sociaal pact zetten daarom rigoureus in op wat bewoners zelf zeggen nodig te hebben om de regie over hun eigen leven zo goed mogelijk te kunnen voeren.

Trekkers Sociaal Pact Zuidoost
Kenny Zschüschen, Venzo, vindt, versterkt en verbindt vrijwilligers en organisaties
Harvey Sandriman, Swazoom, kansengelijkheid voor kinderen en jongeren
Juriaan Otto, BuurtWerkKamerCoöperatie, activeert bewoners die elkaar helpen, iedereen kan iets
Janny Twigt, PBAZO, ruimte en ondersteuning bieden aan mooie initiatieven van bewoners
Gury Douma, Dynamo, maatschappelijke dienstverlening, iedereen doet mee, niemand aan de kant
Lou Repetur, Movisie, , kennis en aanpak van sociale vraagstukken
______________________________________________________________________________Voor meer informatie: Kenny Zschüschen, tel 06-19981539, email: k.zschuschen@venzo.co.nl